Læserbrev: Den palliative indsats skal øges!

Læserbrev af
Mogens Ove Madsen, Regionsrådsmedlem (A) og Hanne Korsgaard, Regionsrådsmedlem (A)

Den palliative indsats har til formål at fremme livskvaliteten for patienter og familier, som står over for de problemer, der er forbundet med livstruende sygdom. Indsatsen varetages normalt i et tværfagligt samarbejde mellem praktiserende læge, hospital og kommune.

Smertebehandling og smertelindring er en alvorlig opgave i vores sundhedsvæsen. Heldigvis er der kommet mere fokus på dette de senere år. Vi har palliative afdelinger, vi har udgående palliative teams og vi har hospice.

Behov for smertebehandling kan ske i mange forskellige sammenhænge med livstruende sygdom. Hidtil har denne indsats især været meget forbundet med kræftbehandling, men det mener vi er en alt for snæver opfattelse. Ikke desto mindre er 9 og af 10 smertelindrende behandlinger for nærværende relateret til kræft. Der er tale om en diagnostisk skævhed, når palliation er knyttet snævert til denne sygdomsart.

Når vi taler skævheder skal der rettes særlig opmærksomhed mod at informere ressourcesvage patienter om relevante tilbud og muligheder.

Både på europæisk og nationalt plan er der også øget fokus på dette område. Og med god grund. I Danmark er vi ikke i førerfeltet, hvad angår smertebehandling, men vi er dog med. Den kapacitet vi har, svarer til halvdelen af den, vi faktisk skal have. Hvis vi skal tage udgangspunkt i befolkningsgrundlaget bør vi f.eks. have et hospice mere og med baggrund i statistik om brug af dette vil det være oplagt at et 3. hospice bliver placeret i Thistedområdet.

Ligeledes ser vi også gerne antallet af palliative sengepladser øget. Og det bør ske i takt med, at der sættes mere fokus på smertebehandling på langt flere diagnoseområder.

Vores nytårsønske er, at Regionsrådet i det kommende år skal sætte palliation på dagsorden med henblik på revision af den nuværende indsats.

Forfatter

Related posts

Top