Læserbrev: Den nære psykiatri

Læserbrev af
Simon Kollerup, Folketingsmedlem (S) og
Hanne Korsgaard, Regionsrådsmedlem (S)

Psykiatrien er udfordret, da antallet af patienter i psykiatrien er steget i hele landet. I Nordjylland er antal af patienter i perioden fra 2010 til 2016 steget med 41 % i voksenpsykiatrien og 89 % i børne- og ungdomspsykiatrien.

Det kalder på økonomisk indsprøjtning og mere forebyggende indsatser i samarbejde mellem de praktiserende læger, psykiatrien og kommunerne.

Derfor har socialdemokratiet også fremlagt en 10 års plan for en mere moderne psykiatri – også hvor psykisk sårbarhed og fysisk sygdom behandles på lige fod med fysiske lidelser.

Ikke alle undersøgelser og behandlinger i sundhedsvæsenet, herunder i psykiatrien kan klares tæt på borgeren, særligt når det drejer sig om helt specialiserede tilbud.

Men store dele af det psykiatriske tilbud kan med rette foregå i borgerens nærmiljø.

Afdeling N8 som er et psykiatrisk dag- og døgntilbud i Thisted har rammer og dygtige medarbejdere, som vil kunne hjælpe borgere med de psykiske problemer, de kommer med.

Det er ret afgørende, at dette sker i borgerens nærhed tæt på familie og det øvrige netværk, som borgeren kender, og i tæt samarbejde med kommunerne i området.

Senest har Region Nordjylland i forbindelse med udviklingsplan for Thisted sygehus afsat midler til 2 sengepladser til psykiatriske patienter, som samtidig har fysiske vanskeligheder.

Derfor vil socialdemokratiets psykiatriudspil fuldstændig kunne matche og udvikle de allerede etablerede forhold i N8, som Region Nordjylland tilbyder.

Den ekspertise der således allerede findes i det psykiatriske system, vil i langt højere grad kunne komme i spil i arbejdet med at opspore og give tilbud langt tidligere end i dag.

Alle aktører omkring børn, unge og voksne skal gå sammen for at knække kurven og løse den store tilgang af patienter i psykiatrien. Det gælder bl.a. indsatser i skolemiljøer, herunder på ungdomsuddannelser, og det gælder sammenhæng i indsatser for hele familien, når een eller flere i familien er ramt af psykisk sygdom. Socialdemokratiet vil i sit udspil i langt højere grad sætte ind med tidlig indsats – det skal således ikke være nødvendigt at have en diagnose, før man kan få hjælp.

Forfatter

Related posts

Top