LÆSERBREV : den manglende tillid er demokratisk problem

Af Inger Isaksen
Fårupparken 29
Nykøbing Mors

Lige hjemkommet fra et længere ”udenøsophold” kaster jeg mig begejstret over de mange aviser – kommunalvalg – læserbreve. Hvem skal jeg stemme på? Et par timers studeren, og jeg er ikke klogere. Der er så mange gode intentioner om buskørsel, børnenes vilkår, mere hjælp til de ældre m.m. fra alle sider.

Alle de emner, der er oppe og vende HVER gang, der er valg.

Og til trods for, at vores kommune har en DANMARKSREKORD inden for kommunalpolitik, nævnes det ikke med èt ord. Jeg regnede helt sikkert med, at den rekord ville blive valgets helt store issue.

Selvom politikerne i Thisted Kommune har været ved at rive hovederne af hinanden, slår vi dem med flere procent. Morsø Kommune er den kommune i landet, hvor vælgerne har den laveste tillid til de lokale politikere.10,6 %. Sådan!!

Socialdemokratiet, DF og LA har, mig bekendt, været larmende tavse omkring denne undersøgelse.

Demokratisk Balance tager kritikken til sig. Poul Kristensen siger i en kommentar den 15 juni 2017 bl.a.:

”Jeg tror en ordentlig mavepuster er bedste udtryk om resultatet af denne Voxmeter undersøgelse. Det er ikke rart at få at vide, at man ikke er god til noget som man faktisk bruger rigtig mange kræfter på.

I Demokratisk Balance er jeg sikker på, at vi efter valget vil gøre en stor indsats for at rette op på undersøgelsens resultat, – jeg tænker, det blandt andet handler om større grad af tillid, åbenhed og medinddragelse. I følge undersøgelsen er der absolut plads til forbedringer, og jeg er klar til at gøre mit i de næste 4 år.”

Venstre har også forholdt sig til undersøgelsen. Respekt for det. Hans Erik Bertelsen ærgrer sig i Limfjord Update: ” Det er jo ikke en af de undersøgelser, man er glad for at læse, men omvendt vil jeg sige, at jeg synes, vi har en fantastisk dialog med morsingboerne. Vi har været åbne i alle de sager, vi har haft mulighed for. Jeg fornemmer hele tiden, at folk har været interesseret i det, der sker og også nikker til de beslutninger, vi har truffet og er glade for, at vi har haft stor enighed i kommunalbestyrelsen. ”

Jeg er ikke enig med borgmesteren. Den store ”sag” i den siddende kommunalbestyrelses tid var budgetbesparelserne i 2015. Og specielt i den forbindelse tror jeg, vi var mange, der ikke følte sig hørt. Borgere på hele øen, men især Sydmors, i forbindelse med nedlæggelsen af Næssundfærgen. Børnefamilierne ved hele omstruktureringen af børnepasningsområdet og skolestrukturen.

Borgmesteren har efterfølgende udtalt (LU 30 juni 2017): ”Vi har ryddet op og skabt en kommune med en sund økonomi – vel at mærke uden at skære i normeringer og i kvaliteten i vores velfærdstilbud. ”

Men velfærden er ikke øget for de forældre, hvis børn skal transporteres eller selv transportere sig i et trafikfarligt område mellem byskolerne, de børn, der nu proppes ind i barakker, fordi man havde fejlkalkuleret børnetallet i de små klasser og som henvises til en sølle lille legeplads.

Alle eksperter inden for forebyggelse af sociale problemer hos små børn påpeger vigtigheden af små institutioner. Alligevel nedlægger man små institutioner og propper de allermindste ind i en kæmpe institution, som i øvrigt har til huse i bygninger på den skole, der har måttet opsætte barakker for at rumme alle skolebørnene.

Eller hvad med de store elever ude fra øen der ud over længere skoledage har fået øget deres transporttid. Hvad med deres muligheder for at være aktive i foreninger i lokalområdet, deres muligheder for at have et fritidsjob?

Og jeg kunne blive ved.

Jeg tror, der er rigtig mange, der føler, at der er blevet skåret alvorligt i deres velfærdstilbud.

Godt nok var der en høringsrunde, og der blev indsendt flere alternative forslag til besparelser. Men den høringsrunde var en skueproces. Ikke et komma blev, mig bekendt, flyttet i det indgåede forlig.

Jeg tror, det var i den fase, at grundlaget for den manglende tillid – de sølle 10,6% blev skabt.

Og jeg synes, at de politikere som rent faktisk bruger en masse tid og kræfter på deres politiske virke – og det har jeg stor respekt for – sammen med os borgere skulle bruge den her valgkamp til mere overordnet at diskutere, hvordan vi får genetableret tilliden. Det er så vigtigt for hele den demokratiske proces.

Forfatter

Related posts

Top