Læserbrev : Danmark skal i bedre balance

af Thomas Danielsen, MF, V
Landdistriktsordfører

I de seneste år er beskæftigelsen faldet i de tyndt beboede områder af Danmark. Konsekvensen er, at flere fraflytter områderne. Det er en ond cirkel, og vi skal have vendt denne negative udvikling.

Vi ved, at landdistrikternes udvikling ikke vender af sig selv, hvorfor Venstre har ambitiøse planer for landdistrikterne i årets finanslovsforslag.

Vi vil liberalisere planloven, ved at give kommunerne større frihed til at træffe egne beslutninger om planlægning, der kan fremme det lokale erhvervslivs rammevilkår.

Vi vil styrke vilkårene for vigtige erhverv såsom landbrug, fødevarer og turisme. Venstre foreslår eksempelvis, at lette generationsskifter i både landbrugs – og fiskerierhvervet ved at etablere en selvfinansieret generationsskifteordning.

Vi vil desuden have, at der skal foretages en omkostningsvurdering af udflytningsrelevante institutioner, hvorved det skal vurderes, hvilke statslige arbejdspladser der kan flyttes ud af storbyerne og placeres i resten af landet.

Det er Venstres mål, at skabe et Danmark i bedre balance, hvor der er vækst og beskæftigelse uagtet postnummeret.

Forfatter

Related posts

Top