Læserbrev: Budgettilpasning for det nordjyske sundhedsvæsen

Læserbrev af
Peter Therkildsen (V), Regionsrådsmedlem og medlem af kommunalbestyrelsen på Mors.

Idag har vi i forretningsudvalget i Region Nordjylland, behandlet en budgettilpasning for det nordjyske sundhedsvæsenet.

Vi har en tilpasning behov på mindst 40 mill for Aalborg Universitetshospital, hvorunder Thisted matriklen hører. Det vi oplever, er at der her i 2019 er et mønster på et 5% større henvisningsmønster. Med en anden tilgang, kan det udtrykkes som en merværdi af hospitalets produktion på 100 mill i DRG værdi.

Nu er jeg optaget af at budgettet overholdes, og at vi gør alt for at imødekomme den budgetramme, vi har aftalt med den til enhver tid siddende regering. Det er også sådan, at vi samlet i det Danske sundhedsvæsen skal overholde økonomirammen, ellers får vi bare et tilbagebetalingskrav. Derfor stemmer jeg for en plan om reduktioner.

Vi ved også at forventningerne til kommunerne er store, særlig på det forebyggende område, og vi ved at kommunerne er presset på økonomien inden for området. – Der bliver flere ældre, -patienterne udskrives hurtigere, -og det kommunerne skal betale for at dens borgere indlægges eller behandles på hospitalerne, giver ikke håb for at at indlæggelse reduceres.
Regionen og hospitalerne står med en stor udfordring, og patientsikkerheden må for alt i verden ikke komme i fare.

Borgerne forventer, at den bedste og mest rigtige behandling og udredning altid har højeste prioritet, men vi skal også se på om henvisninger / visitationen af sygdomme og bekymringer kan løses på et lavere plan.

Summen af udfordringerne og forventninger er, at vi skal have flere penge til sundhedsvæsenet. Det skal vi have til hospitalsdriften, men vi skal også have penge til det nære sundhedsvæsen i kommunerne.

Vi løser ikke sundhedsvæsenets problemer med omorganisering, vi løser befolkningens forventning til sundhedsvæsen ved at skabe tryghed, nærhed og faglighed.

Dette fra en lokal politiker som sjælden er optaget af klagesangen “ send flere penge”

 

Forfatter

Related posts

Top