LÆSERBREV : Børn og unge – vores største ressource for fremtiden

Af Lene Svenningsen
Kommunalbestyrelsesmedlem for Venstre på Mors

Jeg er rigtig glad for, at der sættes fokus på unge i alderen 13-25 år i det kommende år i kommunalbestyrelsen. Det er specielt noget, jeg har kæmpet for. Det var et fokuspunkt ved sidste valg, og det er stadig et stort fokuspunkt for mig ved dette valg.

Der skal laves en ny ungepolitik, hvor det er meget vigtigt, at vi inddrager de unge selv, så de kan være med til at udpege hvilke fokusområder, der skal medtages i ungepolitikken.

For mig er det vigtigt, at vi fortsat bevarer – men også samtidigt udbygger -kultur- og fritidslivet sammen med de unge, så de får et ejerskab og et ansvar for de beslutninger, der træffes.

Kunne man tænke sig, at man flyttede nogle busafgange måske til to aftner om ugen, så de unge havde mulighed for at komme ind til evt. ungdomsskolens aftenaktiviteter eller andre fritidsaktiviteter? Jeg synes man bør kigge på kommunens kollektive trafik, så den understøtter de unge.

Det er særdeles svært for en del unge fra landdistrikterne at deltage i fritidsaktiviteter inde i Nykøbing, hvis man ikke lige har forældre til at transportere sig.

Det er ikke lige muligheder for alle børn og unge, som jeg mener, der bør og skal være.

Ligeledes er det særdeles vigtigt for vores område, at vi støtter op om og evt. nytænker samt bevarer vores uddannelsesinstitutioner, så fremtidens unge har et sted at tage en ungdomsuddannelse. Måske kunne man tænke endnu mere samarbejde ind både med kommunen og erhvervsrådet. Man kunne evt. lave en innovationspris – en talentpris eller noget andet. En Hjemstavnsfest for alle de unge, der er rejst væk for at tage en videregående uddannelse et andet sted, inviteres hjem til fest for at mødes og høre, hvilke jobmuligheder der er på Mors.

Vi skal have nye kollegieboliger og campusområde til de studerende.

Teaterlinjen tiltrækker mange unge fra andre kommuner, og der skal vi være på forkant med at kunne tilbyde gode studiemiljøer. Campus er til de universitetsstuderende, som kommer til Mors for at være praktikant på en af vore virksomheder.

Det er vigtigt, at der bliver lavet studiemiljøer, det skaber fællesskaber.

Det gode ungdomsmiljø kan styrkes ved et ungdomshus, eller som jeg hellere vil kalde det ”De unges hus”, hvor der kunne være mulighed for at bands kan komme og øve – og samtidigt være et samlingssted for vores Uråd og unge mennesker. Det vil give et fællesskab samt ejerskab for de unge.

Noget som ikke er nævnt i fokusområderne, som jeg finder særdeles vigtigt, er at satse på de naturgivne ressourcer som f.eks. vandet. Jeg vil arbejde på, at der kom flere vandaktiviteter omkring Klosterfjorden og igangsætning af søsport centret, men også andre steder på øen.

Det glæder mig, at der er kommet en masse skønne børn i gang ude i ro- og kajakklubben. Stor frivillig indsats har givet pote. Godt gået.

Det skal være fedt at være ung på Mors. Det kan have helt afgørende betydning for, om de unge kommer hjem igen efter at have taget en videregående uddannelse et andet sted. Hvis ungdomstiden har været god, vil hjemstavnen altid være med i de unges overvejelser, når de senere i livet forhåbentlig overvejerat vende tilbage. Selvfølgelig er det i den forbindelse en forudsætning, at arbejdspladserne er til stede.

Vi har fået etableret et meget velfungerende og knaldhamrende dygtigt og visionært ungdomsråd (DUR). De har mange gode idéer og er særdeles kreative og arbejdsomme.

Men vi skal have flere unge med til at bidrage, så det bliver et bredt udsnit af de unge på Mors.

De talentfulde unge inden for teater – håndbold – e-sport – golf og fodbold skal vi som kommune være med til at bakke op via samarbejdet med vore uddannelsesinstitutioner – samt med sportscollege og Limfjordsteatret. Det er flot, at vi i dag har så mange talentfulde unge mennesker, som er med til at sætte Mors på landkortet. Vi må her ej glemme, at vi stadig skal videreudvikle Morsø Multipark og komme et skridt længere i projektet.

Skal de unge have medindflydelse?

Ja de skal. Det mener jeg. Og det mener vi i Venstre. Jeg er sikker på, at når de unge tages alvorligt og bliver lyttet til, skaber de gode ideer og kreativiteten udfoldes. Hvad nu hvis, de unge havde mulighed for at sætte et punkt på dagsorden til hvert møde i Børne- og Kulturudvalget?

Jeg kunne godt se mulighederne. Kan I? Måske skulle det ikke hedde Børne- og Kulturområdet. Måske skulle det hedde Børne-, Unge- og Kulturudvalget. En lille ændring med stor signalværdi.

Tænk hvis vi også kunne få italesat, at det er fedt at være ung på Mors, og at Mors er et særligt sted for alle.

En stemme på mig, er en stemme for dig.

Forfatter

Related posts

Top