LÆSERBREV : Børn i trivsel lærer bedst

Af Rasmus Rosenkrantz
Kandidat for Socialdemokratiet, Morsø KV17

Rasmus Christensen(K) skriver i et læserbrev d. 27/10 om hans bekymringer vedrørende de store skoler og institutioner.

Jeg ser også problemet i de store skoler, med alt for mange børn på samme årgang. Man risikerer at tabe de forsagte i mængden og fagpersoner kan have svært ved at have overblik over den enkeltes sociale trivsel. Hvis et barn påtager sig en uheldig rolle, eller måske er udsat for mobning, så kan man ønske at starte på en frisk på en ny skole. Den mulighed har vores folkeskoleelever desværre ikke, som skolestrukturen ser ud lige nu. Ideen med genetablering af en overbygning på en af øens andre skoler er derfor rigtig god, og den skal vi arbejde videre med at realisere. Jeg mener at det vil give mest mening at placere den nye overbygning i Vils. Øster Jølby har jo en rigtig god og velfungerende friskole, og muligheden for at tage 7-8-9. klasse er derfor allerede til stede. Sydmors Skolen i Vils har nogle fantastiske muligheder for at udvikle sig, og den udvikling mener jeg vi bør bakke op om. Børnehuset, den integrerede børnehave der har til huse på skolen i Vils, får indenfor kort tid en tiltrængt udvidelse, og er et godt eksempel på den store tilgang af småbørn og elever skolen oplever. Men er skolernes størrelse det afgørende? Det er en debat der er værd at bringe op, da det omhandler noget af det vigtigste vi har – vores børn, og ikke mindst deres trivsel. Vores børn er samfundets vigtigste råstof, og dem skal vi passe på. Nogle børn trives fint i klasser med mange elever, men rigtig mange børn gør ikke. Og det er vi nødt til at indse, før det er for sent. Klasserne bliver stadig større og større, og mange børn har det svært ved larmen og uroen i de store klasser. Der er heller ikke den samme tid til den enkelte elev, og lærerne bliver presset til det yderste. Jeg mener, vi bør prioritere at nedsætte klassekvotienterne, og sikre lærerne en god og brugbar forberedelsestid. Hvis vi sørger for at vores børn og unge får den nødvendige ro i klasserne til læring, og lærerne får tid til det enkelte barn, stiller vi de bedste muligheder for trivsel til rådighed for elever og lærere.

Alt det ovenstående om trivsel og læring, er jo egentlig det rene logik. Men hvorfor har ingen reageret på det? Undersøgelser placerer vores elevers sproglige kundskaber i den nederste ende af skalaen, sammenlignet med resten af Danmark. Derfor er vi nødt til at give vores børn og unge de bedst mulige betingelser for at udvikle sig, og opnå de færdigheder der efterspørges til ungdoms- og videregående uddannelser.

Jeg er sikker på, at vi kan lave et bredt samarbejde om en ny skolestruktur på Mors, men det kræver nye, stærke kræfter. Jeg vil, med en plads i kommunalbestyrelsen, arbejde for at vi får taget fat om problemet med de overfyldte klasseværelser, og får fokus tilbage på trivsel og læring – i stedet for kun at tænke i nationale test og nye reformer.

Forfatter

Related posts

Top