LÆSERBREV : Bo-opgørelse efter Månegrisen

Af  Mikael Fenger
Jannerup

Bo-opgørelse efter Månegrisen.

Folk i Jannerup, Snejstrup, Faddersbøl og Tvorup er lettede og glade: der bliver ikke nogen kæmpe svinefabrik på Egebaksande. Vi slipper for stanken af 40.000 årlige slagtesvin og for larmen fra tusindvis af transporter. Vi kommer ikke til at se landskabet omkring Egebaksande op til Nationalpark Thy ændret til et forslummet industriområde bebygget med kolossale, grå betonbygninger. Nattehimlen vil ikke blive forurenet af lys i alle retninger.

Vi glæder os også over, at vi er sluppet for ”teknisk insolvens”, som opstår, når der i éns nabolag bygges kæmpevindmøller eller en svinefabrik, som får værdien af éns livsinvestering til at falde til under nulpunktet, mens man resten af sine dage stavnsbindes til stanken eller støjen – og alligevel skal betale; en moderne form for hoveri.

Alt det er vi lykkelige over – og vi ønsker hinanden tillykke.

Og vi glæder os ligeså meget over al den støtte, vi har modtaget. Mange almindelige mennesker som os selv har fulgt os på facebook og udtrykt deres opbakning. Der kom 130 mennesker til vores møde i Hundborg den 12’ januar i år. Endnu flere mennesker har skrevet under på vores protest, som vi afleverede til borgmesteren. Alle disse mennesker ønsker vi også tillykke – og siger hjertelig tak for deres opbakning.

Der er også al mulig grund til at ønske Thy tillykke: et uerstatteligt landskab er reddet, i hvert fald et stykke frem i tiden. For en tid vil der ikke komme yderligere tryk på naturen på Egebaksande og i Nationalpark Thy, som Egebaksande er nabo til. Det lokale vejnet vil ikke blive kørt i stykker af de mange transporter – så skatteyderne i Thisted Kommune skal foreløbig ikke betale for nye veje, der kan bære de tunge transporter af levende svin og døde svin, foder og gylle. I Thy slipper man – indtil videre – for en massiv forøgelse af MRSA smittefaren, som er voldsom i Thy, selvom mange vælger at fortie det.

Der er al grund til at være glad.

De skuffede Initiativtagere til svinefabrikken i Jannerup har fremført nogle begrundelser for, at projektet kuldsejlede. Her er der egentlig meget, der kan undre én.

Det hedder sig, at sagsbehandlingstiden i klagenævnet har været for lang; men realiteten er, at initiativtagerne har forsøgt at fremskynde sagsbehandlingen ved at lægge pres på klagenævnet gennem dagspressen – og efter al sandsynlighed med held. Men initiativtagerne har fra starten vidst, at klager ville få opsættende virkning. Har man slet ikke regnet med, at der var regler, som skulle følges?

Med hensyn til den politiske opbakning, som initiativtagerne nu siger, de har manglet, så må det også undre. For selvom om vi i Jannerup Sogn har fået en del politisk opbakning, både offentligt og under mere private former, så har svinefabrikken bestemt ikke manglet offentlig politisk støtte; igen og igen har vi i diverse medier set folk, der beredvilligt har udtrykt positiv opbakning.

Dertil kommer, at svinefabrikken og dens initiativtagere har fået en ekstraordinær god behandling af Teknisk Forvaltning i Thisted Kommune. Det er ikke nogen hemmelighed, at én af initiativtagerne, Niels Jørgen Pedersen, selv er udvalgsformand og som sådan fungerer som arbejdsgiver for forvaltningen i Thisted Kommune… der altså har stået på gloende pæle for at servicere projektet om svinefabrikken.

Og så skal man ikke glemme, at svinefabrikken har fået offentlig støtte – både til udarbejdelse af projekt og ansøgninger – og til staldindretning og byggeri. I alt omkring 16 mill. skatteyderkroner.

Konklusionen må være, at initiativtagerne til svinefabrikken har haft det helt ualmindeligt nemt – sten efter sten er blevet ryddet af vejen for dem. Hvad er det mon så, der er gået galt?

Konsortiet Apollo Thy havde ingen penge! Havde de haft det, så ville svinefabrikken stå der nu.

Et tilbageblik over begivenhederne – fra projektet om svinefabrikken i Jannerup blev kendt i begyndelsen af august 2016 og til nu – må få de fleste til at undre sig, og til at tænke over, hvor man skal sætte sit kryds ved det kommende kommunevalg: Tænk at involvere så mange mennesker – deres tid og arbejde i planlægning og projektudarbejdelse, deres opmærksomhed og stillingtagen i faglige, etiske og politiske spørgsmål – og så ikke have det fundamentale, det som man trods alt selv skal sørge for: finansieringen, på plads…

Er det sådan man skal lede en kommune?

Illustration : Naturstyrelsen

Forfatter

Related posts

Top