Læserbrev: Bevar elevernes frie uddannelsesvalg

Læserbrev af Rikke Christoffersen, direktør Aalborg Handelsskole; A. Neil Jacobsen, direktør EUC Nord; Brian Andersson, direktør Frederikshavn Handelsskole, Søren Samuelsen, direktør Tech College; Hans Chr. Jeppesen, direktør EUC Nordvest; Ulf Givskov Bender, direktør Erhvervsskolerne Aars

En række gymnasier i udkantsområder oplever, hvordan eleverne i højere grad søger mod uddannelsesmuligheder i de større byer. Samtidig er nogle gymnasier i de større byer udfordret af en høj andel af unge med anden etnisk baggrund. Det fik i januar 2019 den daværende regering til at nedsætte en ekspertgruppe, der skulle se på, hvordan man via en model for fordeling af elever, kan komme disse udfordringer til livs. Ekspertgruppens anbefalinger blev præsenteret i januar 2020 og nu venter de politiske forhandlinger på Christiansborg til oktober.

Der lægges i ekspertgruppens anbefalinger op til, at både teknisk gymnasium (htx), handelsgymnasiet (hhx) og det almene gymnasium (stx) inkluderes i en såkaldt klyngemodel, der skal fordele eleverne inden for klyngens geografiske område.

På de nordjyske erhvervsgymnasier anerkender vi, at der nogle steder i landet er udfordringer ift. land og by og en høj andel af unge med anden etnisk baggrund. Men vi er bekymrede for, at en fordelingsmodel vil komme til at begrænse elevernes frie uddannelsesvalg. Hhx, htx og stx er meget forskellige uddannelser, der tiltrækker elever, som vælger deres uddannelse ud fra interesse, fremtidsperspektiv og motivation for at gennemføre uddannelsen.

Den anbefalede fordelingsmodel giver anledning til en bekymring for, om modellen er starten på ét samlet enhedsgymnasium. Som repræsentanter for de nordjyske erhvervsgymnasier kan vi kun sige, at det let kan få den konsekvens, at de erhvervsgymnasiale uddannelser (hhx og htx) udvandes. Hos os vælger eleverne hhx og htx, fordi det er de gymnasiale uddannelser, der bl.a. giver de unge den dannelse og den faglighed, der efterspørges på arbejdsmarkedet.

Der er over 140 steder i landet, hvor en ung kan vælge stx. Til sammenligning er der kun 71 steder, man kan vælge htx og 79, hvor man kan vælge hhx. I de allerfleste byer/områder er der kun ét hhx-gymnasium og et htx-gymnasium, som f.eks. her i Nordjylland. Derfor oplever de fleste erhvervsgymnasier ikke udfordringerne mellem land og by eller etnisk polarisering på samme måde, som flere almene gymnasier gør. Vi har et stærkt og godt samarbejde mellem de nordjyske erhvervsgymnasier – og står altid klar til at hjælpe hinanden, så eleverne mødes af den bedst mulige erhvervsgymnasiale uddannelse.

På vores gymnasier kommer der elever langvejs fra, og vores opland er generelt meget store. Hvis man begynder at trække streger på landkortet, risikerer man at afskære en masse unge, som aktivt søger en blå studenterhue og en bestemt profil af sin uddannelse. Det vil være synd for den unge, men også for samfundet, der vil gå glip af kompetente studenter med evner inden for innovation, iværksætteri, handel og STEM.

I stedet for elevfordeling skal man politisk langt hellere se på, hvordan man understøtter ungdomsuddannelsesinstitutioner i hele landet, som er socialt, fagligt og økonomisk bæredygtige. Det kan f.eks. ske ved ikke at straffe skolerne økonomisk for at fusionere og ved at målrette økonomien mod udbuddet af uddannelse frem for den enkelte skole.

Respekten for de unge og deres motivation for deres uddannelse må være den væsentligste prioritet fremfor alt.

Forfatter

Related posts

Top