Læserbrev: Besynderlige befordringsregler

Læserbrev af
Pia Storm (A), medlem af kommunalbestyrelsen på Mors

Der er sikkert mange, der allerede nu har mærket de ændringer, der er foretaget på patientbefordringen til sygehusbehandling. Det er fra d. 1. jan. 19 ikke længere muligt for alle at kunne få befordringsgodtgørelse, da der er trådt nye regler i kraft.

Hvilke borgere der kan gøre brug af muligheden for kørselsrefusion er bestemt af de servicemål, der er besluttet af regionen. Det er besluttet, at hvis borgeren er så frisk, at vedkommende kan transporteres med offentlige transportmidler, så kan patienten få befordringsgodtgørelse til kørsel i egen bil svarende til rejsekortstakst.

Hvorimod patienter der er så syge, at de ikke kan tage offentlige transportmidler, og som tidligere har kørt i egen bil, ikke længere har mulighed for at få befordringsgodtgørelse, men i stedet skal gøre brug af FlexsygehusTaxa.

Er man som borger meget syg og fx går til behandlinger, der er livsnødvendige, så er man som oftest også meget afkræftet. Før kunne man i sådanne situationer kører i egen bil, evt. sammen med en pårørende, der kunne støtte og hjælpe en. Turen var derfor af noget kortere varighed og derfor ikke så udmattende. Dette er ikke længere en mulighed, efter at regionen har ændret reglerne på området.

Denne ændring i serviceniveauet til meget syge borgere er for mig uforståelig.

Meget syge borgere er nu underlagt de nye regler om transport. Selvom patientbefordringen maximalt må tage det dobbelte af, hvad det vil tage at køre den direkte vej i egen bil, så vil det for nogens vedkommende blive en lang tur.

En eksempel på sådan en tur kan være en borger, der har en direkte rute på en time. Med de nye regler må det derfor tage to timer. Hertil skal så lægges den ventetid, der også skal påregnes, hvilket er ca. 45 min. Oveni dette planlægges der med ankomst op til 45 min. før behandlingstidspunktet. Hvilket sammenlagt giver ca. 3.5 timer, – hver vej.

En tur på 3.5 timer vil selvfølgelig tære på kræfterne, når man som patient har det meget, meget dårligt, måske med kvalme og opkastning, og derfor har et stort behov for at komme hurtigt hjem til sig selv og restituere sig. I sådan en situation vil tre til fire timer virke uoverskueligt.

Begrundelsen for at sparer på patienttransporten er, at besparelsen skal bruges på selve kerneydelsen. Jeg tror alle de, som har prøvet sådan en tur, vil give mig ret i at sygehusets kerneydelse, nemlig god patientbehandling, allerede starter på dørtærsklen hjemme hos den enkelte borger. Jo bedre og hurtigere turen til sygehuset foregår, jo flere kræfter er der til den egentlige behandling og dermed også mere energi til at komme sig efterfølgende.

Region Nordjylland konkluderer selv, at det isoleret set oftest vil være dyrere med FlexsygehusTaxa end udbetaling af befordringsgodtgørelse til de, som kører i egen bil.

Jeg mener derfor, det er et området, som bør tages op til fornyet overvejelse, og vil på den baggrund tage kontakt til partiets medlem i regionsrådet, for at få set nærmere på nogle uhensigtsmæssige regler der rammer en gruppe af syge borgere, der i forvejen er meget sårbare

Foto: Morsø Kommune

Forfatter
Tags

Related posts

Top