LÆSERBREV : Besparelser er ingen undskyldning for ubrugte køkkener

Af  Anette Svindborg
Kandidat til kommunalbestyrelsen på Mors for Dansk Folkeparti

 

På flere af vores plejehjem er der store, nyrenoverede, åbne køkkener. Det kan være svært at se hvorfor, de ikke bliver udnyttet optimalt, når vi nu udover et fagligt dygtigt personale også har faciliteterne til at give de ældre den friske mad, som de fortjener. Vi vil alle det bedste for vores ældre, derfor skal duften af nybagte boller, stegt bacon og flæskesteg tilbage på øens plejehjem, og give de ældre større appetit, livsglæde og gamle minder. Dermed lad det ikke være sagt at maden fra vores centralkøkken er dårlig, for det er den ikke, men da flere undersøgelser viser at duften af hjemmelavet mad påvirker menneskers livsglæde, bør vi udnytte faciliteterne på plejehjemmene.

I Dansk Folkeparti sætter vi menneskelig kontakt, omsorg og hjemlige forhold i højsædet, da vi ved hvor vigtigt det er for at bevare tryghed, sundhed og velvære. Vi ønsker ingen forringelser på området. Derfor har vi også være fortalere for, at der i kommunalbugettet 2018 er afsat 1,7 millioner til forbedring af ældreområdet. Som supplement til dette, findes der flere puljer fra sundheds- og ældreministeriet, som kan søges til genåbning og renovering af køkkener, bedre rammer for det gode måltid for ældre og meget mere. Her er der en del penge at hente for Morsø Kommune.

Midler fra puljerne, som bliver opsat til formålet, sammen med nogle af de penge, som er afsat i kommunalbugettet, vil kunne bruges på kokke eller ernæringsassistenter, som kan udarbejde madplaner, der kan give de ældre et sundere liv med større livsglæde, appetit, og energi til daglige aktiviteter. Hvis de ældre får næring, som passer til deres behov og eventuelle sygdomme, vil kommunen kunne spare penge på medicin og indlæggelser. I starten eventuelt bare en enkelt person, som roterer rundt på hjemmene som en forsøgsordning for at spare på udgifterne. Dette vil også give sosu medarbejdere, som ellers skulle opvarme færdiglavet mad, mulighed for at bruge mere tid på at udføre de opgaver, som de er uddannede til at varetage. Derfor ser jeg det som vigtigt, at Morsø kommune gør brug disse muligheder for at kunne levere en god offentlig pleje, mens vi samtidig opretholder en sund økonomi.

Forfatter

Related posts

Top