Læserbrev: Bekymrende reduktion

Læserbrev af
Ib Poulsen (MF), Fiskeriordfører for Dansk Folkeparti.

Danske fiskere står til at miste omkring 200 mio. kroner det kommende år, hvis brislingefiskeriet i Nordsøen reduceres. Og det er netop det, som Det Internationale Havforskningsråd (ICES) lægger op til.

Det vækker bekymring hos flere af fiskeriets brancheorganisationer, og som fiskeriordfører og nordjyde bekymrer reduktionen også mig.

Fangsten af brislinger er utrolig vigtig for dansk industrifiskeri og for vores fiskerieksport, og derfor får ICES’ anbefalinger store økonomiske konsekvenser for Danmark.

Brislingebestanden i de danske farvande er i vækst, og derfor er ICES’ anbefalinger altså ikke begrundet i en faldende bestand, men udtryk for, at reduktion som udgangspunkt er den sikreste og nemmeste løsning, når der opstår usikkerhed om rådets fremskrivninger.

Men forsigtighedsprincippet holder ikke her. Der er simpelthen for meget på spil. Og derfor bliver vi nødt til at tage branchens bekymringer alvorligt.

Det er i den forbindelse, utilfredsstillende at fiskeriets minister ikke ønsker at mødes med repræsentanter for erhvervet , det er helt uhørt og ikke en minister værdig.

Foto: Steen Brogaard

Forfatter
Tags

Related posts

Top