LÆSERBREV : Alternativ byfornyelse i Nykøbing

Af Gunnar Futterup
Kandidat til kommunalbestyrelsen for Dansk Folkeparti
Morsø Kommune
Nykøbing står til at blive meget forandret, hvis indfaldsvejen indtil byen ved Vesterbro og hele området i den bydel, bliver vedtaget i forbindelse med byfornyelse, for at få etableret et Kulturtorv hvor Rundkørslen er nu.

Vesterbro bliver således spærret fra lyskrydset og ned til rundkørslen, så man skal køre ad Broen hen forbi Tanken, og ind over Nettos parkeringsplads. Her er det så meningen, at der bliver et lyskryds i Vestergade, for at komme i Grønnegade, eller bare man skal køre i den bydel når man kommer ude fra banegraven, eller ned ad Vesterbro.

Der er også et hensyn til de tohjulede trafikanter både skolebørn og de ældre, som heller ikke kan køre det sidste stykke på Vesterbro, men skal ad Højbro i stedet for.
Jeg vil gerne komme med et alternativ forslag:
Jeg syntes, at man skulle indlede forhandling med Ford forhandleren om de kunne være interesseret i at sælge grunden til en god pris, og flytte lidt uden for byen, da de så kan få mere plads i hele området, hvor Ford er nu. Det ville være et perfekt sted til et Kulturtorv, så kan man bevare fremkommeligheden i byen. Pladsen som Ford har lejet i dag på modsatte side, kan så bruges til rekreativ område i forbindelse med Kulturtorvet, og et byfornyelses projekt.
Forfatter

Related posts

Top