LÆSERBREV : Afviser personlige beskyldninger fra Noesgaard

Af Meiner Nørgaard,
Kommunalbestyrelsesmedlem,
Dansk Folkeparti.

I et læserbrev anklager Morten Noesgaard, Dantaxi Nykøbing, mig for både det ene og andet. Når vi politikere får henvendelser fra borgere, foreninger mm., det kan være et opkald, en mail eller et læserbrev, svarer vi selvfølgelig, det er jo almindelig høflighed. Enkelte henvendelser er dog så langt fra normaliteten at det er svært at svare. Morten Noesgaards læserbrev hører under den sidste kategori, men da læserbrevet indeholder en del usandheder vil jeg prøve at svare alligevel.

Nu er det jo lige mig Noesgaard er ude efter, men som både Poul Kristensen, Demokratisk Balance og jeg for nylig har skrevet i læserbreve er alle beslutninger vedr. den kollektive trafik i denne valgperiode truffet af et enigt Teknisk Udvalg.

Jeg kan sige at alle medlemmer i udvalget var den store fortaler, overfor resten af kommunalbestyrelsen, for at vores special skolekørsel skulle udbydes i et lokalt udbud, og det gik jo godt, de lokale vognmænd vandt opgaven.

For det første kan den faste rutekørsel(skolebuskørslen) ikke sammenlignes med taxakørsel, flexkørsel osv., det er to vidt forskellige ting som ikke kan behandles ens.

Det er sådan at kommunen til enhver tid skal sørge for at få tingene gjort på bedste måde og til billigste pris, det er borgernes penge vi forvalter. Morten Noesgaard skriver at udgiften til kørsel til genoptræning er steget siden måden det udbydes på er ændret. Dette er ikke korrekt. I 2015 var udgiften på 612.500 kr., i indeværende år lander prisen på ca. 340.000 kr., altså næsten en halvering af kommunens udgifter.

Vi er udemærket klar over at der til tider mangler vogne til at køre folk hjem når de har været i byen. Hvis alle de taxabevillings indehavere vi har i dag var på gaden på disse tidspunkter, altså – af med dynen – ud bag rattet – træd på speederen – og afsted- ville en stor del af dette problem være løst. Kommunen har flere gange opfordret til at de lokale vognmænd lavede aftaler med nogle af nabokommunernes vognmænd, når der er et arrangement på Mors der kræver mere kapacitet, dette har vi endnu ikke fået en tilbagemelding på.

Hvis Noesgaard vil læse referaterne fra møderne i Teknisk Udvalg vil han kunne se at vi jo netop har behandlet taxasager. Det er sådan den nye taxalov netop har været til 1. behandling i Folketinget, så mangler 2. og 3. behandlingen. Vores forvaltning er i jævnlig kontakt med ministeriet for at få noget at vide om detaljerne og udmøntningen af loven, desværre har det endnu ikke været muligt at få noget at vide, og indtil det sker har Teknisk Udvalg valgt at udsætte sagen, da vi ikke kan vedtage noget nu uden at vi ved hvilke konsekvenser det får efter årsskiftet.

Både min personlige og politiske mening er at Morsø Kommunes pengepung og servicen overfor borgerne har det bedst med at vi også har lokale vognmænd fremfor at de alle er underlagt og betjent af et kontor i Aalborg, det er aldrig godt når der bliver monopol lignende tilstande.

Jeg ser gerne at vi får flere taxaer på Mors og jeg har en stor forhåbning om at Teknisk Udvalg, på vores ekstra ordinære udvalgsmøde på torsdag, finder en løsning alle kan være tilfredse med, at vi får et par ekstra taxabevillinger, så alle kan komme sikkert hjem fra de forestående julefrokoster.

Forfatter

Related posts

Top