Læserbrev: Afklaring godt nyt for nordjyder

Læserbrev af
Ib Poulsen, Medlem af Folketinget (DF) og Jacob K. Clasen, Direktør i Danske Rederier

Den igangværende folketingsperiode rinder mod enden, og vi kan se tilbage på fire år, der har budt på gode resultater for den maritime sektor i Nordjylland.

Her tænker vi særligt på ordningen for sømandsbeskatning, der er blevet udvidet og præciseret blandt andet til gavn for de søfolk, der sejler ud fra nordjyske havne og bringer forsyninger og friske søfolk ud til forbipasserende skibe. Der er hermed fundet en løsning på den såkaldte ”destinationsproblematik”.

Centreret omkring skibsfarten beskæftiger de blå erhverv mere end 6.500 personer i hele Nordjylland, hvilket svarer til 2,4% af det samlede antal beskæftigede. Derfor er det vigtigt for beskæftigelsen i Nordjylland, at der er stabile vilkår for rederierne til at ansætte søfolk.

Det har desværre ikke været tilfældet for de rederier, der med udgangspunkt i Skagen og Frederikshavn sejler forsyninger, brændstof og mandskab ud til de op mod 100.000 skibe, der årligt sejler nord om Skagen.

Skattemyndighederne har gennem nogle år sået tvivl om, hvorvidt skibe, der sejler ud og servicerer andre skibe, kvalificerer sig til sømandsbeskatning – den såkaldte DIS-ordning. For at være omfattet af ordningen skal man sejle til ”destinationer”, og efter de danske skattemyndigheders opfattelse tæller forbipasserende skibe ikke som destinationer. Det gør kun ”havne” og ”faste anlæg”.

Dette er en mere restriktiv fortolkning af EU-reglerne end i vores nabolande, hvor servicering af andre skibe klart er omfattet af sømandsbeskatning. Det har svækket konkurrencen for de nordjyske rederier, og usikkerheden har betydet, at nogle rederier allerede har skåret i deres aktivitet, og at alle har holdt igen med nye investeringer.

Danske Rederier har længe kæmpet for en præcisering af destinationskravet, og Dansk Folkeparti havde allerede den nødvendige udvidelse og præcisering af sømandsskatteordningen med i deres erhvervspolitiske udspil fra april 2017. Vished om sømandsbeskatningen er en grundlæggende forudsætning for at fastholde nordjyske arbejdspladser i de blå erhverv.

Der er grund til at glæde sig over, at skatteminister Karsten Lauritzen har lyttet til opfordringen og fremsat et forslag, som Dansk Folkeparti sammen med regeringen og Radikale Venstre kunne vedtage i efteråret 2017. Ændringen træder i kraft i år, så det er præciseret, at sømandsskatteordningen også omfatter transport af gods og søfolk til skibe på reden.

Hermed bliver al tvivl afklaret, så de nordjyske rederier igen kan se fremad og investere i udvikling af forretningen til gavn for hele Nordjylland.

Foto: Steen Brogaard

Forfatter

Related posts

Top