LÆSERBREV : affaldsproblem kan løses let

Af Anette Svindborg
Kandidat til kommunalbestyrelsen for Dansk Folkeparti på Mors

Utætte papirsposer, stanken om sommeren, problemerne med at manøvrere affaldsbeholdere rundt i glatte indkørsler om vinteren, det har været virkeligheden for både borgere og renovationsarbejdere siden Morsø Kommune i 2014 satte gang i deres 2013 – 2024 affaldsplan.

Selvom undersøgelser, ifølge en artikel fra Limfjord Update, viser, at der er høj tilfredshed med affaldssorteringsordningen, er der stadig plads til forbedringer på området.

Jeg er da helt enig i, at vi skal sortere affaldet og passe på miljøet, dog mener jeg også at vi skal passe på os selv. Derfor er det nødvendigt at reducere generne i forbindelse med affaldsordningen til et minimum, og her kan det blive nødvendigt at kigge til andre kommuner for inspiration.

Problemer i Morsø Kommunes model for affaldssortering
Kort tid efter Morsø Kommunes affaldsplan trådte i kraft viste der sig at være en del problemer med ordningen – specielt når det kommer sig til madaffald. Uden det store held er det blevet forsøgt at finde en løsning på problemerne med skadedyr og stank fra madaffaldet i form af stærkere poser, ekstra låg til madaffaldsbeholdere samt mulighed for at få tømt beholderen oftere.

Problemet i løsningen med papirsposer ligger i at Mors i høj grad er præget af at være en landkommune. De mange marker og store naturområder betyder naturligvis at her er en del insekter, rotter og andre skadedyr, som vil forsøge at leve godt af vores madaffald. Dette er nødvendigt at tage hensyn til, og med det rette hensyn burde problemet da også kunne løses. Dette er dog ikke det eneste problem, der ligger i ordningen.

Der er også problemer for vores ellers dygtige renovationsarbejdere, som ikke har tid til at sætte affaldsbeholderene tilbage på deres plads.

Da Mors ligger et sted, hvor det blæser en del, er dette et problem. En tom affaldsbeholder vejer ikke meget, og kan dermed let blæses omkuld og blive beskadiget hvis den står ved vejen, hvilket den enkelte husholdning selv skal erstatte.

Inspiration fra andre kommuner
Jeg mener, at det er simpelt at finde løsninger på disse problemer, hvis man kigger rundt i landet. Kommuner, der kan inspirere er Vejle og Aalborg. I Vejle har de siden 80’erne sorteret deres affald, og brugt plastikposer til organisk affald.

I Aalborg er de pr. 1. oktober 2017 gået over til at bruge poser af genbrugsplast, som minimerer risikoen for lugtgener og skadedyr. Når der nu findes nedbrydelig plastik, som kan minimere gener, hvorfor så ikke benytte sig af muligheden til vores madaffald?

Når vi nu er i gang, så kan løsningen på det andet problem være, at renovationsarbejdere får et par ekstra sekunder pr. husstand, så de lige kan sætte de lette plastikbeholdere tilbage hvor de kom fra, så de ikke vælter. Desuden foreslår jeg, at vi til vinter alle gør en insats for at hjælpe renovationsarbejdere.

Alt det kræver er at vi tænder lyset og rydder indkørslen for eventuel sne, så de effektivt kan komme til at gøre deres arbejde.

Forfatter

Related posts

Top