Læserbrev: Absolut flertal er absolut flertal!

Læserbrev af Lars Bo Majgaard,
kandidat for Radikale Venstre ved KV21 på Mors.

På LimfjordUpdate.dk kan man den 22. januar læse et debatindlæg fra Venstres kommunalbestyrelsesmedlemmer Henrik Jensen og Klaus Hvidtfeldt Larsen, hvor de anfægter den målsætning som nogle af os kommende kandidater til kommunalvalget til november har om at bryde Venstres absolutte flertal i kommunalbestyrelsen.

De skriver: ”Venstregruppens absolutte flertal beskrives som usundt for demokratiet, da gruppen med sit stemmeflertal selv kan bestemme sagers udfald. I Venstregruppen har vi indtil nu ikke reageret på beskyldningen”

Jeg ved ikke hvad de mener at jeg har beskyldt Venstre for? Fra min side er det blot en simpel konstatering af tingenes tilstand!

Vi er åbenbart nogle måske kommende kommunalbestyrelsesmedlemmer, som godt kunne tænke os en anden politisk situation i lokalpolitikken fremadrettet end at vi bare må ”spise resterne fra de riges bord”, om man så kan sige.

Sådan har jeg det i hvert fald hvis jeg skulle være så dygtig/heldig at blive valgt.

Jeg har svært ved at forestille mig, at der har været plads til den store indflydelse for andre partier når først den store Venstregruppe, som har flertallet i kommunalbestyrelsen og i fagudvalgene, er blevet færdige med deres ”gode og lange diskussioner”!

Ja. Venstre fik flertal ved sidste kommunalvalg, men forhåbentligt er der en del vælgere på Mors, som har samme holdning som mig i forhold til, at det er bedst hvis man spreder magten på flere partier, og det er vel legitimt at arbejde for at stemmerne ved det kommende valg fordeler sig anderledes?

Jeg er personligt i alle forhold af den opfattelse, at det er mest sundt for demokratiet i vores samfund hvis magten ikke koncentreres på en person eller et parti! Jeg tænker at vi i de seneste måneder har haft en tilsvarende diskussion landspolitisk!

For mig handler kommunalvalget om meget andet end at bryde Venstres absolutte flertal, og jeg er helt bevidst om at man ikke kan gøre alle tilfreds i politik. Derfor kan man jo godt have anderledes tanker og visioner end Venstre!

Selvom det nok bliver vanskeligt ved næste valg, da Venstre åbenbart har de samme mærkesager som de partier der refereres til i debatindlægget – fra enhedslisten over radikale til de konservative.

Måske skulle vi alle slutte os sammen på Mors og kalde os ”Morsø Venstre Folkeparti.”

Forfatter

Related posts

Top