LÆSERBREV : 50 børnehavebørn i Bedsted

Læserbrev fra koordinationsgruppen – Bedsted byudvikling

50 børn er det, Thisted Kommune mener, der skal være i en børnehave, for at den pædagogisk og økonomisk kan fungere. 50 børn er det der lige nu, og i den overskuelige fremtid, findes i børnehavealderen i Bedsted. Alligevel har Bedsteds børnehave Lærkeredens to afdelinger Skovtrolden og Eventyrhuset, været lukningstruet fra starten af udviklingsplanen på dagtilbudsområdet.

Nu vil Børne- og Familieudvalget i den seneste indstilling nednormere Bedsteds børnehave fra 50 til 30 børn. Det betyder, at vores by bliver splittet, fordi 20 af de 50 børnefamilier ikke længere kan tilbydes pasning i byen. Man bevarer altså børnehaven, men kun for godt halvdelen af børnene. Det er ikke rimeligt, og det kan vi som by ikke acceptere. Det er meget svært at finde mening i, at vores bys gode udvikling på denne måde skal modarbejdes.

At lukke en institution er aldrig populært. Det er upraktisk for dem det går ud over, og der er mange følelser i spil. Det kan dog være nødvendigt, og vi er fra Bedsted kommet jer politikere i møde med en plan for, hvordan vi kan være med til at løse problemet. Vi henstiller dog til, at man overvejer hvilke konsekvenser det har for byen Bedsted, hvis man gennemfører denne nednormering. Det vil på sigt få konsekvenser for vores skole og for vores foreningsliv, ja for hele byen. Vi opfordrer til ikke at ødelægge vores bys udviklingsmuligheder. Vis os, at kommunen er en medspiller og ikke en modspiller.

Bedsted har brug for et dagtilbud i byen, der kan rumme alle byens børn, hvorfor vi gerne vil anmode politikerne om enten at samarbejde med os om dette, eller trække kommunens engagement helt ud af byen i forhold til dagtilbud. Med jeres engagement vil I være med til at støtte en landsby i Thy, der er med til at give Thisted Kommune meget positiv omtale, bl.a. gennem Bedsted KFUM Volleyball, der netop er blevet udvalgt som elitesatsklub. Alternativt vil I give byen mulighed for selv at etablere det dagtilbud, som børnefamilierne med ca. 50 børn i vores by har behov for, for at de kan leve det liv, de har valgt at leve her i Bedsted og som kan sikre at byen fortsat er attraktiv for kommende børnefamilier og tilflyttere.

Det er forbundet med en praktisk løsning, at lave plads til 50 børn i skoven, og viljen er der – det kan sagtens lade sig gøre. Vi har tilbudt at betale for en bygning, og derved give jer mulighed for at leje den til små penge. Der er lokaler i skoven som vi tidligere har lånt, som ville kunne bruges som kontor. Vi har planen klar, den er serveret for jer i forældregruppens høringssvar. Vi håber stadig I tager imod den eller finder en anden løsning, så alle 50 Bedstedbørn kan blive passet i Bedsted.

Vi kan ikke forestille os en hverdag i Bedsted, hvor halvdelen af vores børnehavebørn ikke tilbydes plads i vores børnehave. Så kære politikere, lad os samarbejde om en løsning til gavn for børn, familier og by.

Koordinationsgruppen – Bedsted byudvikling
Knud-Ole Henriksen, Kent Arne Fredslund-Madsen, Lars Christensen, Steffen Bertelsen og Troels Ifversen

Forfatter

Related posts

Top