Lærerkreds sender bøn til ny undervisningsminister

Af Philip Lehn Brand
Kredsformand
Thy-Mors Lærerkreds

Åbent brev til Undervisningsminister Merete Riisager.

Kære Merete,
Tillykke med udnævnelsen til undervisningsminister. Vi har, ligesom til dine forgængere i embedet, store forventninger til dig. Måske har vi endda endnu større forventninger til dig som undervisningsminister, fordi du over tid som folketingsmedlem igen og igen har talt for at inddrage lærerne og forskningen i udviklingen af folkeskolen.

Vi håber meget, du også som undervisningsminister ikke kun vil tale for, men også i handling vil sikre inddragelse af lærerne og forskningen i udviklingen af folkeskolen. – Det er der i den grad behov for. Mange lærere og BHK ledere oplever en stærk top-down styring af skolen og deres hverdag. En skole og en hverdag, hvor det ikke altid er legitimt at indtage og ytre fagprofessionelle holdninger.

Stor faglig og erfaringsmæssig viden går tabt i folkeskolen til fordel for indkøbte læringsplatforme, programmer for læringsledelse og obligatoriske nationale standarder og lign.

Der er risiko for, at folkeskolen som kulturbærende institution og lærerne som kulturbærere mister deres betydning og ansvar. Skolen er ingenting uden lærerne, ikke andet end bygninger med en masse børn i. – Det er lærerne, som skaber og danner skolen.

Hverdag og praksis i folkeskolen i dag i Thisted og Morsø kommuner er, at lærerne og BHK lederne arbejder stenhårdt på at indfri de politiske målsætninger formuleret i folkeskoleloven, ligesom der arbejdes stenhårdt på at muliggøre de nye tiltag i folkeskolereformen.

Det er kun, fordi lærerne og BHK lederne arbejder loyalt og hårdt på implementering af folkeskolereformen, på trods af mange uhensigtsmæssigheder, at vi i Thisted og Morsø kommuner alligevel lykkes med at skabe en god skolehverdag for eleverne.

Du har på Facebook åbent spurgt om, hvad der skal til for at kunne levere fremragende undervisning.
Her er nogle bud:

• Tillid til lærerne og BHK lederne.
• Inddragelse af lærerens faglige viden og erfaring.
• Mulighed for indflydelse på eget arbejde.
• En aftalt ramme om lærernes og BHK ledernes arbejdstid, som giver et professionelt råderum til den enkelte.
• En skarpere prioritering af undervisningen som folkeskolens kerneopgave.
• En ny målsætning for inklusionen, som ikke handler om måltal og procenter.
• Der bør hurtigst muligt ændres på de lange skoledage, da de giver demotiverede elever.

Det kan tage mellem 5 og 10 år at ødelægge en god folkeskole og tømme lærerprofessionen for ansvar, men det tager ca. 100 år at opbygge en god skole med dygtige og ansvarsfulde lærere.

God arbejdslyst.

Forfatter

Related posts

Top