Lægebil i Thy – tryghed for borgerne og kvalitet i behandlingen

Af Bente Bang Regionsrådsmedlem (S) og Ulla Astman, Regionsrådsformand (S)

Den midlertidige lukning af de akutte kirurgiske funktioner har medført utryghed og debat om lighed i sundhed i Regionen. Det er naturligvis signaler vi som ansvarlige politikere tager alvorligt, især nå vi VIL sikre at Thy og Mors skal have et godt sundhedstilbud.

Lægehelikopteren kan et stykke hen ad vejen kompensere for en ændret sygehusfunktion, og sikre kort transporttid med lægebehandling undervejs, men der er brug for yderlige løsninger i området.

Etablering af en akutlægebil ved hospitalet i Thisted kan bidrage til at sikre tryghed og høj kvalitet til borgerne i Thy og på Mors. Ligesom det kan styrke rekrutteringen til Hospitalet i Thisted.

Konkret har vi foreslået, at der etableres en akutlægebil stationeret på Hospitalet i Thisted. Denne bemandes med speciallæger i anæstesi i dag tiden fx i tidsrummet ca. kl. 7-19 . I det tidsrum vurdere vi at behovet er størst. Når lægen ikke er på vagt kører bilen med paramediciner på døgnbasis.

Lige nu er der ved at blive sat videoopkoblinger fra ambulancen til sygehusene, så vi får flere kvalificerede øjne til at hjælpe under transport. Det vil være endnu bedre at få hele den lægelige ekspertise direkte ud på skadestedet og dermed starte læge behandlingen tidligere i tæt samarbejde med ambulancetjenesten.

Alt i alt vil vi med dette forslag gerne sikre at vi her i Thy-Mors området får den bedste hjælp ved ulykker og lignende. Lad os nu få noget synergi ud af samdrift mellem Hospital og ambulancetjenesten, til gavn for os alle i lokalområdet.

Og ja vi finder det her meget mere visionær end alene at diskuterer antallet af ambulancer.

Forfatter

Related posts

Top