Lad os være visionære om psykiatrien i Thy og på Mors

Af: Hanne Korsgaard (A), kandidat til regionsrådet og regionsrådsformand Ulla Astman (A), 

Psykiatrien i Thy og på Mors har brug for tiltag og visioner, så vi kan sikre fortsat tryghed for brugere og pårørende, som har brug for et psykiatrisk tilbud. Her tænker vi på N8, et sengeafsnit for patienter med psykiske lidelser, og det psykiatriske ambulatorium i Thy/Mors.

For få år siden var N8 i spil om lukning i forbindelse med et administrativt oplæg til en ny psykiatriplan. Socialdemokratiet var imod en lukning af N8 og fik det afværget. Der blev i stedet fundet en besparelse ved at flytte N8 til Højtoftecentret, hvor også det psykiatriske ambulatorium ligger. Det gav som det vigtigste også nye og moderne rammer for de psykiatriske patienter og medarbejderne.

Vi har således fremtidssikret N8, og kan nu tænke i flere visioner for afdelingen. Blandt andet har en pårørende i forbindelse med valgkampen forespurgt til mere viden om psykiske sygdomme og eventuelle gruppeforløb med andre pårørende, helst i nærområdet. Det er svært at stå alene med sygdom i familien, og selv om personalet er meget opmærksomme på at inddrage pårørende i behandlingen, så vil et fællesskab give mere støtte for de pårørende.

Vi er opmærksomme på, at ”det hele menneske” er særdeles vigtigt i et behandlingsforløb, og derfor vil vi efter valget tage initiativ til et endnu tættere samarbejde mellem den regionale psykiatri og socialpsykiatrien i Thisted og Morsø kommuner for at få flere konkrete tiltag på banen, som indbefatter støtte og opbakning til pårørende for psykiatriske patienter.

Sammen kan vi gøre mere!

Forfatter

Related posts

Top