Kystdirektoratet: Aggers kystsikring virker som den skal

Agger i Thy fik tidligere i år ny kystsikring, som skulle kunne klare en såkaldt hundredeårsstorm. Det beroligede dog langt fra de lokale, som mente, at de aldrig havde set kysten værre tilredt end nu.

Flere lokalvalgte folketingspolitikere, herunder Lise Bech (DF), har rejst problemstillingen over for Miljø- og Fødevarminister Esben Lunde Larsen, som dog har sendt henvendelserne videre til Kystsdirektoratet, ligesom han tidligere har afvist at kommentere på blandt andre Lise Bech’s bekymringer vedr. området omring Høfde 96.

Lise Bech, MF (DF)

Èn af bekymringerne har blandt andet været, at havet ville bryde igennem til Flade Sø, som er en ferskvandssø.

I sidste uge sendte Kystdirektoratet så en invitation ud – en invitation til det informationsmøde der fandt sted tirsdag aften.

Bedre kommunikation
I sommers fjernede Kystdirektoratet flere eksisterende høfder og lavede i stedet fem bølgebrydere, der sammen med sandfodring skulle sikre området mod alvorlige storme.

Kystdirektoratet forklarer til TV MidtVest, at kystsikringen ved Agger virker som den skal, selvom borgerne har oplevet, at sandet forsvandt.

– Det der sker i lige i øjeblikket er, at den gamle klit, den er ved at blive nedbrudt, og det sand, der ligger der, skal arbejde sig ud på kysten og gøre den mere flad. Så den virker fuldstændigt efter hensigten, siger direktør for Kystdirektoratet Merete Løvschall og understreger, at hun ikke er bange for, at havet bryder igennem til Flade Sø.

Hun anerkender, at de kunne have kommunikere bedre med borgerne.

– VI kan i hvert fald konstatere, at der har været nogle spørgsmål, og jeg er ked af at høre, at der er nogle, der er utrygge.

Forfatter

Related posts

Top