Kystbyerne skal have større frihed til at gøre sig attraktive for turisterne

De danske kyster er et trækplaster for turisterne, men turisterne savner aktiviteter og oplevelser. Mange kystbyers ønske om at gøre sig mere attraktive blokeres i dag af snærende lovgivning. Både Dansk Erhverv og KL mener, at det skal ændres.

Turismen er et erhverv i global vækst. Danmark begynder at hale ind på vores konkurrenter, men målinger af turisternes tilfredshed med Danmark viser, at de savner oplevelsesmuligheder langs kysterne. De vil bo attraktivt, dyrke friluftsaktiviteter på stranden og have spændende kulturoplevelser. De forventer gode, lokale spisesteder og vil ikke gå flere kilometer for at købe en is eller for at komme på toilettet. Men det er svært at imødekomme for turistaktørerne.

Det er på mange måder et opgør med årtiers vanetænkning, for planen indeholder forslag, som kan medføre, at vi får langt flere udenlandske turister til landet-

En kombination af naturbeskyttelsesloven, planloven og en restriktiv fortolkning af disse to har været en hæmsko for udviklingen. Derfor mangler der mange steder attraktive oplevelser, som kan få endnu flere turister til at rejse til Danmark – og ikke mindst  give dem lyst til at komme igen.

Kommunernes Landsforening (KL) har lanceret et turismeudspil, som forsøger at løse dette problem. Det er på mange måder et opgør med årtiers vanetænkning, for planen indeholder forslag, som kan medføre, at vi får langt flere udenlandske turister til landet. Det væsentligste er, at naturbeskyttelse og naturbenyttelse skal gå hånd i hånd ved, at der skal skabes mere fleksible udviklingsmuligheder i forbindelse med eksisterende turistområder og kystbyer.

– de danske kyster skal være åbne og tilgængelige for alle, og derfor er vi i Dansk Erhverv enige med KL i, at der er brug for at udvikle kystbyerne og de eksisterende kystturismeområder. Det er ejendommeligt, at en bys beliggenhed ved kysten kan være en barriere for udvikling og ikke en styrkeposition, men det ser vi desværre flere steder, siger chefkonsulent for turisme og oplevelser Karen Brosbøl Wulf fra Dansk Erhverv.

Vesterhavet

Turismen udvikles og kysten beskyttes
Danmark er i hård konkurrence med andre europæiske lande, som med succes har fremmet et aktivt strand- kyst og naturmiljø med omtanke for naturen. Med KL’s udspil bevæger man sig i samme retning – uden at der af den grund kan bygges hvor som helst langs de danske kyster, herunder inden for de 300 meters strandbeskyttelseslinje.

– Der er brug for en klar lovgivning, så de offentlige og private aktører sammen kan udvikle de danske kystbyer. Det skal eksempelvis være nemmere at udvikle havneområder, campingpladser og at bygge flere feriehuse. Samtidig skal det være mere fleksibelt at udleje feriehusene , siger Karen Brosbøl Wulf.

KL ønsker et tættere samarbejde mellem de lokale kulturaktører og turismeerhvervet. For at gøre Danmark mere attraktiv som turistnation er et tæt og forpligtende samarbejde mellem de statslige, regionale og lokale aktører afgørende. Det er også væsentligt at inddrage erhvervslivet på et tidligt tidspunkt.

– Der er uden tvivl masser af både små og store, lokale kultur-, natur- og friluftsoplevelser, som det er interessant for turisterne at opleve. Ofte opdager de dem bare ikke. Her er et tæt samarbejde mellem de private og offentlige kultur- og turismeaktører afgørende for, at de lokale oplevelser bliver tilgængelige, synlige og relevante også for udenlandske turister, siger Karen Brosbøl Wulf.

Forfatter

Related posts

Top