Kursen er lagt for Nordjyllands udvikling

Det nordjyske regionsråd har vedtaget en ny Regional Udviklingsstrategi 2020-2023.

Strategien vil være rammen for Regionsrådets samarbejde med kommuner, organisationer og borgere om at skabe dynamik og bæredygtig udvikling i hele Nordjylland i de kommende år.

Som noget nyt i forhold til tidligere strategier har Regionsrådet udpeget nogle få af initiativerne inden for hvert af strategiens indsatsområder som særligt centrale for udviklingen i Nordjylland. Disse kaldes kerneinitiativer og er følgende:

· Forbedring af vejforbindelsen Hanstholm-Skive-Herning (rute 26/34)
· Etablering af en 3. Limfjordsforbindelse
· Styrkelse af det nordjyske jernbanenet
· Teknologipagt om stærke tekniske kompetencer
· Styrkelse af uddannelsesmuligheder og kompetenceudvikling i alle dele af Nordjylland
· Strategisk energiplanlægning
· Cirkulær økonomi

Kerneinitiativerne er omdrejningspunkter for det arbejde som Regionsrådet de kommende år vil gennemføre i partnerskaber med bl.a. de nordjyske kommuner, organisationer og borgere.

Stort engagement og debat om Nordjyllands fremtid

I Regionsrådets arbejde med klargøring af den Regionale Udviklingsstrategi har der været en bred involvering af samarbejdspartnere, aktiviteter for regionens unge og offentlige høringsmøder for alle borgere er afviklet i hhv. Aars, Vrå og Thisted med god borgerdeltagelse og debatlyst.

Regionsrådet oplyser i en pressemeddelelse, at man har modtaget mange relevante og konstruktive input, der har været med til at styrke den endelige strategi.

Den nye strategis officielle navn er “Mulighedernes Nordjylland: Regional Udviklingsstrategi 2020-2023”, men populært kaldes den blot RUS.

Strategien lægger den kurs, som Regionsrådet sammen med sine samarbejdspartnere vil følge mod visionen om et stærkt Nordjylland med bæredygtig udvikling, sammenhæng og balance i hele regionen.

LÆS OGSÅ:

Indsatsen for en udvidet Rute 26 og Rute 34 kan følges online

 

Forfatter

Related posts

Top