Kunstneriske udsmykninger fra Hanstholm til Agger

Thyboerne har gennem flere år ønsket sig kunstneriske udsmykninger af de rundkørsler der findes rundt om i kommunen.

Nu lægges der op til at udarbejde en designguideline med retningslinjer og anbefalinger i forhold til udsmykning nær Kystvejen ved de fem byer Hanstholm, Klitmøller, Vorupør, Stenbjerg og Agger.

Der vil i den kommende guideline være fokus på at den kunstneriske udsmykning udformes og placeres under størst muligt hensyn til trafiksikkerheden.

Designguiden indeholder en række fælles retningslinjer og æstetiske anbefalinger for byerne, som skal understøtte områdets karakter og eksisterende brandingstrategier, bl.a. Cold Hawaii og Vestkysten Wayfinding, men forholder sig derudover ikke til hvad der er god kunst eller flot udsmykning.

Kort fortalt skal guiden sætte retningslinjerne for udsmykningens placering, størrelse samt materialevalg og farver, som understøtter helhedsindtrykket langs kysten og i nationalparken.

Kun enkelte af de omfattede byer har konkrete ideer til udsmykning på nuværende tidspunkt, men alle ønsker at arbejde videre med og ikke mindst samarbejde om den kunstneriske udsmykning de kommende år.

Foto: Thisted Kommune

Forfatter

Related posts

Top