Kunsthistorie-studerende på besøg i Thy

45 kunsthistorie-studerende og en gruppe undervisere fra Aarhus Universitet har været en tur forbi Thisted.

En del af de studerendes opgaver på dette semester handler nemlig om, at se på dynamikken mellem land, fjord og hav, og i den forbindelse er Thy det perfekte sted at observere og arbejde med. Det er nemlig specielt, når et område har det barske Vesterhav og den rå kyst på den ene side, og det mere blide og rolige Limfjordsvand og -kyst på den anden.

Besøget er en unik mulighed for Thisted Kommune til t få nogle helt andre øjne på projekt Cold Hawaii Inland (CHI), i og med at de er studerende hverken kommunalt ansatte eller arkitektfaglige. Målet med besøget var derfor også at få de studerendes viden bragt i spil, både i forhold til CHI men også Thisted Kommune som egn helt generelt.

De studerende skal bruge den viden, de har opsamlet, i en projektrapport omkring land-vand-relationen, og skal inddrage lokationer rundt omkring i Thisted Kommune. Deres udfordring bliver desuden, at hele projektet skal fortælles digitalt.

Foto: Thisted.dk

Forfatter

Related posts

Top