Kulturmødet søger flere partnere i 2018

Kulturmødet er gået ind i sit sjette leveår, der kulminerer på Mors 23. – 25. august 2018, og som indtil da indeholder en række Optakt-møder rundt om i Danmark og udlandet.

For styrke profilen endnu mere, og forankre Kulturmødet endnu brede i det danske kultur, inviterer man nu alle dele af kulturlivet til at komme med input, ideer og forslag, Alt fra institutioner over organisationer til enkeltpersoner.

– Kulturmødet indbyder med andre ord til samarbejde med alle, der lever af og med kunst og kultur i Danmark. Naturligvis kan ikke alle forslag gennemføres, men sikkert er det, at dem, der ikke når frem, ikke bliver til noget. Så fat pennen eller gå til tasterne, fortæller Niels Otto Degn fra Kulturmødet.

Skriv til info@kulturmoedet.dk med idéer og forslag – alt bliver læst og alle får svar, lover han.

Dialogmøder  i København og Aarhus i november
Som et led i denne idé-indsamling afholder Kulturmødet to dialog-møder med gamle og nye samarbejdspartnere – i København d. 15. nov. 2017 og i Aarhus d. 16. nov. 2017.

– Her kan man blive orienteret om Kulturmødet 2018, lægge idéer på bordet og komme i dialog med Kulturmødets medarbejdere. Hen over vinteren og foråret vil der være mulighed for at deltage i de Optakt-møder, Kulturmødet og dets samarbejdspartnere arrangerer ud over landet. Men man kan også arrangere et Optakt-møde selv, fortæller Niels Otto Degn.

Kulturmødet 2018 er med andre ord i gang – og alle kan blive en del af det, hvis man har lyst.

Foto : Lars Dahl Photography

Forfatter
Top