Kulturmødet løfter sløret for årets hovedtemaer

Mere end titusind kulturinteresserede forventes samlet på Mors, når Kulturmødet for tredje gang inviterer til 48 timer med kultur på dagsordenen.

Clement Kjersgaard og Stéphanie Surrugue, der styrer slagets gang under de store paneldebatter, støttes op af Christian Have og Helle Solvang, der også vil facilitere samtalerne omkring kunst og kultur belyst fra forskellige vinkler.

Fotograf: Lars Dahl Photography

Fotograf: Lars Dahl Photography

Årets hovedtemaer
10 hovedtemaer for Kulturmødet 2015 lægger op til debatter, hvor alle kan deltage og byde ind fra hver sit perspektiv og med hver sin relevans. Kulturmødet engagerer politikere og erhvervsfolk med kulturaktører og kunstnere i debatter med forskellige temaer, hvor der også i år fokuseres på at give taletid til de unge.

1. Hvad betyder kunst og kultur for samfundet og for den enkelte?
2. Hvad indebærer kunstnerisk ytringsfrihed nationalt og internationalt?
3. Hvordan interagerer Danmark kulturelt med resten af verden?
4. Hvad er talent, og hvordan forvalter og udvikler vi talentet?
5. Hvordan kan kunst anvendes i dannelse og uddannelse?
6. Hvad betyder kunsten for børnene og de unge, og hvad kan de tilføre kunsten?
7. Hvad sker der med publikum i disse år, og hvordan udvikles nye måder at forstå og formidle kunst på?
8. Der er opbrud i ”rollerne” for kulturens aktører. Hvad betyder det for begreber som ildsjæle, amatører, frivillige, professionelle og for virksomheder, offentlige myndigheder, institutioner m.v.?
9. Virksomhedens kulturelle ansvar – CCR (Corporate Cultural Responsibility)
10. Hvordan praktiseres ansvaret for kulturforvaltning – både på nationalt, regionalt og lokalt plan?
Kulturmødet i øjenhøjde

Og selvom virksomhedernes kulturelle ansvar er på dagsordenen, er det ikke banebrydende, siger Kulturmødets chef Niels Otto Degn:


.

Fotograf: Lars Dahl Photography

Fotograf: Lars Dahl Photography

Flere politikere, såvel nationale som lokale og regionale, vil være til stede under Kulturmødet, hvor de får en unik mulighed for åbent at debatere kunsten og kulturen med både aktører og brugere.
Alle vil få en stemme, når hovedtemaerne debatteres fra forskellige synspunkter i både større og mindre fora.

I debatterne kan man blandt mange andre møde Kulturminister Marianne Jelved, forfatter Peter Høeg, tegner, forfatter og filminstruktør Anders Morgenthaler, kunstnerisk direktør i DanskDansk Hassan Preisler, formand for forfatterforeningen Jacob Vedelsby, kulturattaché ved Den Danske Ambassade i Berlin Per Erik Veng, formand for det Danske Kulturinstitut Michael Metz Mørch, unge kulturpionerer fra Frontløberne, talentspirer fra Dansk Talentakademi og mange mange flere.

Det fulde program over debatter, paneldeltagere og oplevelser offentliggøres senere.

Kulturmødet folkeligt

Oplevelser for enhver smag
Kulturmødet forvandler Mors til et sandt kulturmekka, hvor man udover at deltage i de forskellige debatter, kan opleve kunst og kultur på mange forskellige måder. Mere end 150 arrangementer inden for film, musik, arkitektur, design, digital kunst, scenekunst, billedkunst og litteratur sikrer en bred palet af kulturelle oplevelser for alle deltagende i Kulturmødet.

Alle kan deltage
Kulturmødet 2015 foregår over 48 timer d. 20.-22. august i Nykøbing M., og er gratis og åbent for alle. Der vil være rig mulighed for at opleve en bred palet af kunst og kultur, og under debatterne på scenen opfordres de deltagende i salen til at deltage aktivt undervejs.

Kulturmødet arrangeres af Morsø Kommune og Region Nordjylland. Kulturmødet er støttet af Kulturministeriet, Statens Kunstfond, Kulturaftale Nordjylland, Det Obelske Familiefond og Spar Nord Fonden.

Fotograf: Lars Dahl Photography

Forfatter

Related posts

Top