Kulturmødet: Har københavneriet allerede taget over?

Kulturmødet på Mors går i gang idag og her på førstedagen retter en professor i teologi en skarp kritik af årets program:

De lokale indslag på Kulturmødet Mors overskygges af internationale ­arrangementer og paneldebatter med den københavnske kulturelite, mener professor emeritus i teologi Viggo Mortensen

I et debatoplæg i Kristeligt Dagblad skriver han bl.a., at:

– Det er nemmere at finde indslag om FN’s verdensmål end om lokal kultur på limfjords­øen Mors, når man læser programmet for Kulturmødet Mors, der begynder i dag. Faktisk glimrer ethvert lokalt indslag ved sit fravær.

Mangel på lokal forankring
Han mener, at Kulturmødet mangler lokal forankring og er blevet professionaliseret. Det kommer ikke mindst til udtryk i festivalens slogan ”Culture Matters” (kultur har betydning, red.), der modsat de andre år er på engelsk.

Professoren sammenligner Kulturmødets udvikling med Folkemødet på Bornholms:

– Folkemødet på Bornholm er blevet de professionelle politikeres og politiske meningsdanneres snakkemøde. På tilsvarende vis er Kulturmødet Mors blevet de professionelle kulturaktørers legeplads. Udkant? Det vil vi ikke høre tale om. Vi importerer da bare den københavnske kulturelite og kulturentreprenører: Clement Kjers­gaard, Christian Have, Rushy Rashid og så videre, skriver Viggo Mortensen, der var med til at tage initiativ til bevægelsen ”Oprør fra udkanten” mod geografisk skæv­vridning.

Mette Moesgaard Jørgensen, der er provst i Morsø Provsti, har været med alle seks foregående år og genkender billedet af, at den lokale kultur er mindre synlig end den internationale og landsdækkende på Kulturmødet Mors:

– Det er blevet dyrere at være til stede med en stand, og det betyder naturligvis, at de mindre, lokale aktører får sværere ved at være med. Men det er ikke et problem, at festivalen bliver hævet fra at være noget lokalt til at være noget landsdækkende. Det skal jo være et kulturmøde for hele landet og ikke bare for Mors, siger hun.

Direktør afviser kritikken
Det samme pointerer Kulturmødet Mors’ direktør, Trine Bang. Hun er dog ikke enig i, at programmet mangler lokal forankring.

– Det kommer an på, hvad man mener med lokal forankring. Der er flere programpunkter med lokale kunstnere. Derudover har vi over 200 lokale frivillige og lokale institutioner, som bakker op om det. Det er vigtigt for os at være lokalt forankret, og det mener jeg også, at vi er, siger hun.

Foto: Lars Dahl Photography

Forfatter

Related posts

Top