Kulturbanker kan give mindre iltsvind og flere muslinger

Hvert år hiver danske muslingefiskere 50.000 ton blåmuslinger i land til en værdi af 58 millioner kroner, men bestanden skrumper ind, og muslingernes størrelse varierer mere end tidligere.

Ved at etablere kunstige muslingebanker vil et nyt projekt øge den faldende bestand af blåmuslinger og samtidig reducere problemerne med iltsvind.

Projektet, som har fået navnet KulturMus og som er støttet af Miljø- og Fødevareministeriets grønne udviklings- og demonstrationsprogram GUDP, vil forsøge at udvikle en produktionsform med nye menneskeskabte muslingebanker – kulturbanker – som skal være med til at afhjælpe problemerne.

Bag projektet står bl.a. Dansk Skaldyrcenter i Nykøbing og Foreningen MuslingeErhvervet.

Kulturbankerne bliver etableret i Limfjorden i områder med god vandkvalitet. Projektet vil blandt andet indsamle muslingeyngel til de nye banker i områder med meget iltsvind. Det redder ikke alene mange muslinger fra at gå til grunde på grund af iltmangel – det reducerer også iltsvindet i de ramte områder, hvor muslingerne bliver flyttet fra.

– Når en muslingebestand rammes af iltsvind, begynder muslinger så småt at forgå. De rådner på havbunden, og det forværrer iltsvindet yderligere, forklarer KulturMus’ projektleder Jens Kjerulf Petersen, som er professor ved Dansk Skaldyrscenter.

– Derfor er det vigtigt, at vi griber ind og flytter muslingerne til et mere favorabelt område. Både for bestandens skyld, men især for det iltsvindramte områdes skyld, siger han.

Produktionsformen med kulturbanker har givet positive resultater i andre lande, men er ny i Danmark.

Miljø- og Fødevareministeriets støtter projektet med næsten 7 millioner kroner.

Foto: Miljøstyrelsen

Forfatter

Related posts

Top