Kronborgvej spærres for udkørsel til Østerbakken

I Thisted Kommune ønsker man at øge trafiksikkerheden. Derfor har man gennem den seneste tid efterlyst inputs fra borgere, så de trafikfarlige steder i kommunen kunne udpeges.

Nu er det blevet besluttet at øge sikkerheden for især cyklister når man kommer kørende ad Østerbakken.

Udsynet fra Kronborgvej til Østerbakken er nemlig så dårligt, at bilisterne er nødt til at køre ud på cykelstien, før der er et ordentligt udsyn. Det skaber utryghed og øger risikoen for uheld.

Kronborg spærres for udkørsel
– Vi har været i dialog med Midt- og Vestjyllands Politi om problemstillingen, og har besluttet at lave et forsøg: Vi spærrer for udkørsel fra Kronborgvej midlertidigt for at undersøge, hvordan det påvirker trafikken, oplyser Thisted Kommune

I det nye år vil man i samråd med Politiet vurdere, om afspærringen skal laves permanent. Det vil bl.a. betyde, at der flyttes trafik til bl.a. Kastet og Korsgade. Det vil fortsat være muligt at anvende overkørslen til fods og på cykel.

Foto: Thisted Kommune

Forfatter

Related posts

Top