Kritik af Sundhedsstyrelsen i sag om psykiater fra Mors

Der var “væsentlige mangler” i en redegørelse fra Sundhedsstyrelsen fra februar 2015 om en hjerneskadet vestjysk psykiater, der praktiserede i årevis trods sin hjerneskade.

Det konkluderer Kammeradvokaten i en undersøgelse af sagen, oplyser Sundhedsministeriet. Selve undersøgelsen er, ligesom den redegørelse, den gransker, fortrolig.

Det skyldes, at begge dele er spækket med personfølsomme oplysninger om rent private forhold. Men Kammeradvokaten har udarbejdet et resumé, som er offentligt tilgængeligt.

Her kritiseres myndighederne for dels ikke at have redegjort fyldestgørende, dels at have manglet “fasthed” over for den hjerneskadede psykiater.

Mand døde i Rakkeby på Mors
Det var DR, der i 2015 stod bag afsløringerne af psykiateren. Psykiateren stod bag alvorlige fejlbehandlinger, viste DR’s afdækning. Han er siden blevet politianmeldt efter en stribe dødsfald blandt patienterne.

Indtil videre er der rejst tiltale i en sag, hvor psykiateren anklages for at have efterladt en tidligere patient i hjælpeløs tilstand på sin gård ved Rakkeby på Mors.

Et af de store kritikpunkter har været, at Sundhedsstyrelsen gav den hjerneskadede psykiater for lang snor.

– En forklaring kan have været, at der ikke i tilsynet med psykiateren var den fornødne fasthed og fokus på at følge op over for psykiateren på de aftaler, som var blevet indgået med ham, skriver Kammeradvokaten.

Chef i Sundhedsstyrelsen blev fyret
Afsløringerne har blandt andet ført til, at Sundhedsstyrelsens direktør mistede sit job.

Intet tyder på, at styrelsen bevidst har forsøgt at skjule oplysninger. Men den har ikke i fornødent omfang redegjort for sin egen rolle i sagen.

Og så har myndighederne ikke udvist “den fornødne fasthed”, fremgår det af Kammeradvokatens granskning af sagen.

– Sundhedsstyrelsens redegørelse manglede væsentlige oplysninger om styrelsens kendskab til psykiaterens behandling af børn og omfanget heraf, skriver Kammeradvokaten.

Forfatter

Related posts

Top