Kritik af salg af ældreboliger er forfejlet

Af Henning Srensen
Socialudvalgsformand, Morsø Kommune

Det er godt i denne situation, at Anders Holmgaard undlader at kritisere eksperterne fra Domea i sit læsebrev i Morsø Folkeblad.

Kommunens ældreboliger som var/er i Frøslev, Tæbring og Sdr. Dråby, har kommunen anvisning til og udlejning af. Vi må ikke leje dem ud, uden at lejen dækker den faktuelle kostpris, samtidig med at vi ikke må annoncere med, at der er ledige boliger til leje, det er ulovligt. Det har resulteret i, gennem de senere år, at kommunen har måttet betale tomgangshusleje.

Det har vi nu taget konsekvensen af, en gang for alle, at få ryddet den post af vejen, ved at sælge bygningerne og tage det tab som det nu giver, ved at indfri lånene. Det gør jo så, at køber har købt nogle billige boliger, og kan leje ud til hvem han vil, og til den pris som han kan få i leje.

Der er ingen i denne sag, som med rette kan kritisere Domea, som ikke har noget med disse boliger at gøre, ej heller kommunen, som har fulgt de spilleregler som er til rådighed.

Boligerne blev i sin tid bygget, på grund af pres fra befolkningen, også i Frøslev.

Men vi må jo erkende, at tiderne skifter og det er så det, som vi politikere har taget konsekvensen af, ved at sælge og nedrive ikke attraktive boliger. Uden at komme nærmere ind i detaljerne, er ældreboligerne i Solbjerg, Sejerslev, Hvidbjerg og Vejerslev ejet af Morsø ældreboligselskab og administrers af Domea, som også er omfattet af lovgivningsmæssige ældrebolig regler.

Du skriver desuden at kommunalbestyrelsen vedtog at der var 24 ældreboliger som kunne sælges, det var 12 ældreboliger der blev vedtaget solgt, men overdrivelse fremmer måske forståelsen for nogen.

 

Forfatter

Related posts

Top