Kritik af finanslovsforslag: Hvad med landdistrikterne?

Regeringen har netop fremsat sit finanslovsforslag, men hos Landdistrikternes Fællesråd er formand Steffen Damsgaard utilfreds med, at den ikke indeholder flere initiativer, der bidrager til udvikling i hele Danmark.

– Jeg synes umiddelbart ikke, at regeringens finanslovsforslag er særlig ambitiøst i forhold til at skabe et land i balance. De tiltag man kunne igangsætte for at sikre et Danmark, der hænger bedre sammen, har ikke fundet vej til finanslovsforslaget, og det er meget skuffende, siger han og fortsætter:

– Der skal være bedre forudsætninger for uddannelsesinstitutioner uden for de største byer, flere midler til LAG-ordningen og Landdistriktspuljen samt en langt mere ambitiøs landsbyfornyelsesindsats end den, regeringen lægger op til.

Steffen Damsgaard havde bl.a. håbet, at regeringen ville fjerne 2 procent-besparelsen på uddannelser uden for de største danske byer, tilbageføre besparelserne på LAG-ordningen, fortsætte udflytningen af statslige arbejdspladser og følge anbefalingerne fra Udvalget for levedygtige landsbyer og afsætte minimum 330 mio. kr. årligt i 10 år til en målrettet landsbyfornyelsesindsats.

– Havde vi skrevet finansloven, havde den set noget anderledes ud. Det er ingen hemmelighed, at vi ikke mener, at dette udspil er skrevet i landdistrikternes tegn, siger han og tilføjer:

– De 68-95 mio. kr. årligt til den såkaldte landsbypulje rykker i den forkerte retning. Det betyder faktisk, at de samlede midler til fornyelse i landsbyer og provinsbyer fortsat reduceres i forhold til 2018 og tidligere år.

 

Videreførelse af det forhøjede befordringsfradrag
Steffen Damsgaard mener dog at det er positivt, at regeringen lægger op til at gøre den midlertidige ordning med et forhøjet befordringsfradrag til pendlere i 25 udpegede kommuner permanent samt indføre et såkaldt ø-fradrag, der givere pendlere, der bor på en ikke-brofast ø i en af de udpegede kommuner, mulighed for at et øget fradrag.

– Det betyder meget for bosætningen i landdistrikterne, at den midlertidige pendlerordning nu gøres permanent. Fradraget er med til at gøre det attraktivt at bo i hele Danmark, siger Steffen Damsgaard.

Regeringens finanslovudspil blev præsenteret torsdag i Finansministeriet.

Foto: Landdistrikternes Fællesråd

Forfatter

Related posts

Top