Kraftigt iltsvind flere steder i Limfjorden

Limfjorden er flere steder, bl.a. ved Thisted Bredning, ramt af kraftigt iltsvind.

Det viser de nye iltsvindsmålinger fra Miljøstyrelsen, der dækker perioden 15. juni til 3. juli.

– Iltsvindet har indfundet sig de steder, som også blev ramt tidligt på sæsonen sidste år. Situationen svarer i store træk til, hvad vi så sidste år, men for Limfjorden viser målingerne fra de seneste 14 dage udbredt iltsvind, hvilket ikke var tilfældet på samme tidspunkt i 2019, siger kontorchef Harley Bundgaard Madsen fra Miljøstyrelsen.

Limfjorden er et af de steder, hvor iltsvindet har indfundet sig tidligt i år. Udsnit af årets første iltsvindskort. Kilde: Miljøstyrelsen

Årsagen til iltsvindet skal findes i en kombination af udledninger af kvælstof og fosfor og dermed algevækst samt sol og vindforhold. Når algerne dør, bruger de en masse ilt, når de nedbrydes og synker til bunds.

– Iltsvindet indfinder sig om sommeren først der, hvor der er flest alger i vandet, og hvor vandet står mest stille. Det er det, vi ser nu, hvor iltsvindet har ramt lukkede fjordområder og områder med dybe sænkninger i havbunden. Herfra må vi forvente, at iltsvindet vil brede sig hen over sommeren, med mindre vi får kraftig blæst, siger Harley Bundgaard Madsen.

Miljøstyrelsen offentliggør nye iltsvindskort hver uge i ugerne 27 til 49 på Miljøstyrelsens hjemmeside Det næste iltsvindskort kommer fredag 10. juli.

Find det nyeste iltsvindkort HER.

Forfatter

Related posts

Top