Krads kritik af Teknisk Forvaltning om vindmøller

Læserbrev af Bo Høje Christensen
Kammersgårdsvej 36,
7760 Hurup

Forvaltningen informerede ikke om konsekvenser i indstillingen til vindmølleplanen Politikerne fandt ud af det – DF og V ignorerede det.

Det er at håbe at vindmølleplanen, under alle omstændigheder ville være blevet forkastet på kommunalrådsmødet d. 3.10.17. på grund af de mange indsigelser fra naboer til projekterne.

Det tekniske grundlag for en vedtagelse ‐ som forvaltningen indstillede ‐ var nemlig meget utydelig for politikerne, og der var ingen bemærkninger i forvaltningens indstilling om konsekvenser ved en vedtagelse. Det var reelt først lige før mødet i Økonomi‐ og Strategiudvalget d. 25.10. at politikerne opdagede at en vedtagelse var under den forudsætning at der senere blev vedtaget drastiske ændringer i den kommende kommuneplan 2017‐29.

For at få tilbagetrukket Miljøstyrelsens indsigelse imod opstilling af møller i Sindrup, som er et bevaringsværdigt område (landskabelig interesseområde) havde forvaltningen tilsendt Miljøstyrelsen en skrivelse af 30.08 og landskabskarakteranalyse af 14.09.

Forvaltningen redegjorde her for forventede omfattende kommende ændringer af bevaringsværdige områder i Thisted Kommune, indeholdt i den kommende Kommuneplan 2017‐29.

Forvaltningen vedlagde det første oplæg på et specifikt område der skal revideres, området – nr. 3 Helligsø Fjordlandskab – langs kysten fra Randrup til Boddum.

Store arealer forventes af forvaltningen ændret fra bevaringsværdig til ”sammenhængende landskaber”. Højdedraget for opstillingsområdet i Sindrup, er et af områderne, der fremover forventes karakteriseres som sammenhængende landskaber og ikke bevaringsværdig.

Ud fra forvaltningens oplæg til ændringer i kommende kommuneplan 17‐29 valgte Miljøministeriet at trække indsigelsen tilbage, grundet arealet i så fald ikke længere vil være bevaringsværdigt.

Forvaltningen valgte ikke at informere politikerne om, at konsekvensen for en vedtagelse af vindmølleplanen, var et efterfølgende krav om ændringer af bevaringsværdige landskaber i den ny kommunalplan.

Politikerne opdagede det dog i sidste øjeblik. Det havde set kønt ud at det nye kommunalråd, ved en vedtagelse af vindmølleplanen, dermed var pålagt at få trukket områdeændringer igennem, der både skulle i offentlig høring ved borgere, styrelser og ministerier.

For DF og V drejede det sig kun om at få møller op, uden hensyn til de mange høringssvar fra lokalbefolkningen (260 stk. omkring møllerne i Sindrup) og ikke mindst uden hensyn til at processen i den grad var bagvendt, fordækt, udemokratisk – og måske ulovlig.

Tankevækkende i disse valgtider, hvor vi alle ønsker ordentlige ansvarsfulde politikere i kommunalrådet.

Foto : Bo Høje Christensen

 

Forfatter

Related posts

Top