Kortere skoledage for eleverne venter på tre skoler

Tre folkeskoler på Mors har fået lov til at forkorte skoledagen fra næste skoleår.

Der er tale om Dueholmskolen, Sydmors Skole og Øster Jølby Skole.

Dueholmskolen søgte om lov til at afkorte skoledagen for alle 4.-9. klasser, mens Sydmors Skole søgte om at få reduceret skoledagene for eleverne på mellemtrinnet.

Øster Jølby Skole har søgt om en afkortning af skoledagene med to ugentlige lektioner af samlet 120 minutter for 4.-6. årgang. Det skriver Morsø Folkeblad.

Årsagen til de kortere skoledage skal findes i den aftale regeringen i starten af året indgik med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om justering af folkeskoleloven, og det var med udgangspunkt i den aftale, at skolerne søgte Morsø Kommune om lov til at afkorte skoledagene. Ansøgningen blev imødekommet af Børne- og Kulturudvalget i sidste uge.

Justeringen betyder, at det bliver muligt at konvertere op til 2 klokketimers understøttende undervisning inkl. pauser på mellemtrinnet og i udskolingen pr. klassetrin pr. uge til andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen i overensstemmelse med de lokale ønsker og behov på den enkelte skole.

Justeringen af folkeskoleloven lægger også op til at skære ned på antallet af undervisningstimer i indskolingen, så de yngste elever får lidt kortere skoleuger.

Foto: Pressefoto

Forfatter

Related posts

Top