Kortbæk : Kultur og veje skal redde Næssund-færge

Det bliver i høj grad Teknik & Miljø-området, Kulturområdet, forventede besparelser på skoleområdet samt kassetræk, der skal være med til at sikre Næssund-færgens overlevelse, hvis det står til Socialdemokraternes Jakob Kortbæk, der i lighed med Venstres Jette Jepsen har meddelt, at han ikke kan støtte en lukning af færgen.

– Selvom Næssundfærgens passagertal har været nedadgående de senest år, så er der stadig efter min opfattelse en berettiget samfundsmæssig begrundelse for en fortsat bevarelse af færgen, siger Jakob Kortbæk, der gerne ser, at en eller anden form for almennyttigt selskab skal overtage driften af færgen på sigt.

Ændringsforslaget medregner derfor, at Næssundfærgen nedlægges som en kommunalt drevet færgefart fra 31 december 2017.

– Såfremt der ikke står et selskab klar til den tid, vil Næssundoverfarten lukke pr. 31 dec. 2017, medmindre man til den tid markant har reduceret underskuddet på Næssundoverfarten, siger Jakob Kortbæk.

Hans forslag til finansiering betyder blandt andet, at tilskud på Limfjordsteatret, Morsø Golfklub samt Mors-Thy Håndbold beskæres, ligesom der skal gennemføres besparelser på veje, sammenlægning af 10eren og Ungdomsskolen under Dueholmskolen, besparelser ved lukningen af Nordmorsskolen samt yderligere besparelser på kommunens administration.

Ændringsforslag til budget 2015 fremsat af Kommunalbestyrelsesmedlem Jakob Prang Kortbæk (S):

Dette ændringsforslag indeholder en alternativ finansiering til en fortsat drift af Næssundfærgen.

Udgangspunktet for dette ændringsforslag er at sikre, at det nedsatte færgeråd, som repræsentere både Sydmors og Sydthy, får den fornødne tid til at undersøge og iværksætte en handlingsplan, som skal sikre en fremtidig drift af Næssundfærgen.

Selvom Næssundfærgens passagertal har været nedadgående de senest år, så er der stadig efter min opfattelse en berettiget samfundsmæssig begrundelse for en fortsat bevarelse af færgen, indtil et almennyttigt selskab står klar til at overtage driften.

Udgangspunktet for denne handlingsplan består i, at der skal stå et privat almennyttigt selskab klar til at overtag driften af Næssundfærgen senest 1. januar 2017 med en mulig kommunal støtte, som skal nærmere fremsættes.

Ændringsforslaget medregner derfor, at Næssundfærgen besluttes nedlagt som en kommunalt drevet færgefart fra 31 dec. 2017.

Såfremt der ikke står et selskab klar på det overgivne tidspunkt, vil Næssundoverfarten lukke pr. 31 dec. 2017. Medmindre at man på daværende tidspunkt har markant reduceret underskuddet på Næssundoverfarten.

Ændringsforslag til budgettet for 2015.
Det overgivne ændringsforslag ved en fortsættelse af færgen vil medføre en mérudgift for Morsø kommune på ca. 2.2 mio. årligt (Vedtaget driftsbudget for Næssundoverfarten 2015 er brugt som udgangspunkt)

Denne mérudgift skal finansieres via:

Sammenlægning af 10eren og Ungdomsskolen under Dueholmskolen.
300.000 (2015) 500.000 (2016 og frem)

Reduktion i tilskuddet til limfjordsteatret (effektueres i 2017)
100.000 (2017)

Tilskud til golfklubben (effektueres 2016)
75.000 (2016 og frem)

Coach under administrationen
686.000 (2015 og frem)

Reduktion i sponsoratet til Mors-Thy håndbold (2016)
100.000 (2016 og frem)

Midlertidig besparelse på asfaltkontoen i 2015 og 2016
500.000 (2015 og 2016)

Uspecificeret rammebesparelse inden for Udvalget for Teknik & Miljø´s budget
250.000 (2015 og frem)

Element 4B i serviceplan 2020 nedklassificering af 56,5 km veje (56,5 km)
Kan først effektueres i 2017 og vil give 1.400.000 (2017)

Den eventuelle besparelse ved lukning af Nordmorsskolen
(dette skal dog modregnes rammebesparelsen på UTMs budget samt den midlertidige besparelsen på asfaltkontoen)

Samlet besparelse:
1.7 mio. i 2015
2.1 mio. i 2016
2.65 mio. i 2017

I dette finansieringsforslag er der indregnet et kassetræk i 2015 på ca. 500.000 kr. og et kassetræk på 100.000 kr. i 2016

Såfremt dette ændringsforslag vedtages, så får Færgerådet den fornødne tid til at afsøge alle muligheder for en fremtidig drift af Næssundoverfart, samt giver man tiden til at et almennyttigt selskab kan opstå og overtage drift af overfarten.

Jeg håber, at økonomiudvalget og den resterende del af kommunalbestyrelsen ser med åbne øjne på dette ændringsforslag og giver Næssundoverfarten en reel mulighed for at overleve.

Med venlig hilsen
Jakob Prang Kortbæk
Kommunalbestyrelsesmedlem for Soc. Dem

Forfatter

Top