Foreningsmeddelelser

Onsdag 8 / 7 - 2020

Morsø Fodslaw går tur i morgen kl. 19.00 fra Outrup Kirke, Kjeldgårdsvej 51, 7900 Nykøbing. Alle er velkommen.

Morsø Fodslaw går tur i rask tempo i aften kl. 19.00 fra Bjergby Kirke, Friskolevej 9 i Bjergby. Alle er velkommen.

Lungesagen Thy - Mors inviterer til lungekor alle fredage i lige uger fra kl. 14.00 - 16.00 på Støberigaarden i Nykøbing. Alle er velkommen.