Konservative vil af med Nordic Medicare i Thisted

De Konservative i Regionsrådet vil have Nordic Medicare fyret med omgående virkning på baggrund af de problemer, der har været rejst af patienterne på klinikkerne i Thisted og Pandrup henover sommeren.

Sådan lyder det fra Per Larsen, der har bedt om at få sagen behandlet på regionens forretningsudvalgsmøde den 14. august og efterfølgende på regionsrådets ordinære møde den 29. august.

– Antallet af klager over Nordic Medicare er så markant, målt både i antal men også i tyngden, at vi må betragte området som uden reel lægedækning. Som Regionsråd kan vi simpelthen ikke tage ansvaret længere, siger Per Larsen til LimfjordUpdate.dk.

Til belysning af sagen for regionsrådets medlemmer, har Per Larsen bedt om en skriftlig besvarelse af en lang række spørgsmål forud for mødet blandt andet om hvorfor Region Nordjylland dispenserede for kravet om, at læger skal være speciallæger i almen medicin, når de praktiserer på egen autorisation. Han vil også have svar på, hvorfor man fratog Niels H. Riewerts Eriksen dispensationen, til at fungere som læge på klinikken.

Han vil samtidigt have svar på, hvornår regionen har ført tilsyn med Nordic Medicare samt en opgørelse over, hvor mange klager der er kommet over Nordic Medicare i Region Nordjylland, altså både i Pandrup og Thisted, opdelt måned for måned i 2016 og 2017, frem til og med 31 juli 2017.

De Konservative har været dybt kritiske overfor Nordic Medicare i Pandrup og Thisted henover sommeren, og TV2 Nord afdækket en lang række problemerne, der blandt andet fik læge Eskild Boeskov til at sige sin stilling op på klinikken i Thisted.

Han mente ikke, at bemandingen var forsvarlig i forhold til antallet af patienter. En kritik som Nordic Medicare afviste.

Forfatter

Related posts

Top