Konservative : vækst og udvikling af erhvervspolitikken

Læserbrev af Jens Kr. Yde
Nummer to på Det Konservative Folkepartis liste i Thy

Jeg tror alle er bekendt med den betydning vores erhvervsliv har for hele vort samfund, og vores muligheder for at udvikle og forbedre selvsamme samfund.

Hvordan opnår vi et endnu bedre erhvervsklima i Thisted Kommune ??

Der er sikkert mange svar på dette spørgsmål, men jeg vil driste mig til at komme med nogle svar, sådan som jeg ser den verden og den kommune vi er en del af.

Vi skal fortsat arbejde intenst på at skabe bedre vilkår for vore virksomheder, og når jeg taler virksomheder drejer det sig om en bred formulering hvor også landbrug og turisme indgår.

Den ENE indgang til systemet – det lokale erhvervscenter – skal gøre det lettere at drive erhvervsvirksomhed, og vi skal fortsat arbejde på at gøre den administrative proces lettere, og mere smidig.

Én kontakt skaber glade firmaer, og det giver en langt bedre og mere gennemskuelig proces.

Virksomhederne er kommunens kunder, og skal serviceres herefter.

Målet ved enhver henvendelse fra en virksomhed skal være at finde en løsning, med det udgangspunkt, at begrænsninger vendes til muligheder.

Hvis vi fremadrettet formår at skabe endnu mere fokus på erhvervsmæssig vækst vil det kunne løse en af vore allerstørste udfordringer fremadrettet, nemlig vores nedgang i befolkningstallet.

Vækst giver tilflyttere, vækst giver større økonomisk formåen, ja, væksten er afgørende for hele Thisted kommune og for alle borgere.

En erhvervsvenlig kommune har topprioritet.

.

Forfatter

Related posts

Top