Konservative på Mors : “ungt” hold til kommunalvalget

40 år er gennemsnitsalderen på de fire kandidater De Konservative stiller med til kommunalvalget i november på Mors.

– Der er behov for at få nogle yngre og friskere kræfter ind i Morsø kommunalbestyrelse og det bliver der leveret fra de konservative ved dette valg. Holdet består af en studerende, en pædagogmedhjælper, en elektriker og en tidligere selvstændig. Så der er en god faglig bredde i holdet fra de konservative. Nu må det være tiden til et generationsskifte i lokalpolitik her på øen, siger formanden for vælgerforeningen, Poul Roesen.

Gammel kending stiller op til Regionsrådet
Den lokale konservative kandidat til regionsrådsvalget er gammel kending i politik på Mors.

Det er den tidligere kommunalpolitiker Martin Jørgensen, som har mange års erfaring med politik. Han har bl.a. siddet 12 år i kommunalbestyrelsen på Mors.

– Med en så dygtig og erfaren politikker i regionsrådet vil Mors virkeligt komme til at stå stærkt og vi vil komme til at mærke forskellen. Martin er kendt af mange som landmand og entreprenør, samt for hans tid i Skallerup Sparekasse og nu siden i Skallerup Sparekasse Fond, siger Poul Roesen.

“Ungt hold” til kommunalbestyrelsen
De fire kandidater til Kommunevalget er :

Thomas Jensen 41 år, er spidskandidat for de konservative til kommunalvalget. Thomas bor på Nordmors. Han er tillidsrepræsentant, og aktiv i de lokale foreninger.

Rasmus Christensen 33 år, bor på Sydmors. Han meget aktiv i foreningslivet på Sydmors, bl.a. Karby byfest, Borgerforeningen og Akuthjælperkorpset.

Anders Mogensen 20 år, er bosat i Nykøbing. Anders er også formand for Konservativ Ungdom på Mors og meget engageret i politik. En ung mand der er værd at holde øje med i fremtiden.

Jytte Vestergaard 66 år, bor i Nykøbing. Jytte har i mange år været meget interesseret og aktiv i lokal politik, f.eks. stillede hun op til valget for de konservative i 2001.

– Der er gået fire år siden de konservative sidst sad i kommunalbestyrelsen på Mors, og det har kunne ses. Borgerne på Mors er frustrerede og rådvilde og der har været en del sager, der fået vandene omkring Mors til at koge. Vi kan med dette hold sætte kursen fremad, da der er ikke en masse gamle sager der tynger os – heller ikke en masse ”lokumsaftaler” er vi bundet op på. Vi har kun en kurs og det er fremad, lyder detr bramfrit fra Thomas Jensen, Konservativ spidskandidat.

Og hen mener, at der er plads til De Konservative i Kommunalbestyrelsen.

– Jeg mener, at dette hold virkeligt kan gøre en forskel for Mors, hvis vi bliver valgt ind i Morsø kommunalbestyrelse. Jeg har fået mange opfordringer på at stille op denne gang, da folk ønsker nye øjne på det politiske arbejde. Vi har mange ambitioner for arbejdet i den kommende kommunalbestyrelse bl.a. kan nævnes: erhvervsudvikling, bosætning, turistme og en plan for grøn omstilling, som nogle af de vigtige punkter, siger Thomas Jensen.

Foto : Christian Kjeldsen

 

FAKTA:
De Komservatives Valgprogram KV 2017 :  “Skønneste Mors, grønneste ø – også i fremtiden”.

Det skal være attraktiv at leve, at bosætte sig og investere i arbejdspladser i Morsø Kommune. Derfor vil De Konservative arbejde på, at følgende emner prioriteres højt i den nye kommunalbestyrelse:

·Fortsat ansvarlig økonomisk styring og sikker drift
a. Stram styring af driftsbudgetter
b. Anlægsbudget til forbedringer og udviklingsinitiativer

 Erhvervsstrategi
a. Resultatkontrakt med Erhvervsrådet
b. Hurtig og effektiv byggesagsbehandling
c. Velkomstkomité mellem Morsø Kommune og Morsø Forsyning
d. Ankermand ved komplicerede sager.
e. Sikre udbygning og god vedligeholdelse af vejanlæg
f. Modullastbiler og tilgængelighed på erhvervshavnen i Nykøbing

Bosætning.
a. Udlægning og byggemodning af flere attraktive byggegrunde i Nykøbing.
b. Udlægning og afprøvning af bæredygtige landsbymiljø ved minimum 2 landsbyer.
c. Opsætning af skilte (oversigtskort) ved samtlige byggegrunde i kommunen.
d. Nykøbing er ”hovedstad” og lokomotiv på Mors, men byen trænger til et løft
e. Nykøbing og landsbyerne er hinandens forudsætninger. Derfor skal ildsjæle og frivillige i lokalsamfundene bakkes op og understøttes. Det må være slut med politiske drillerier mellem land og by.
f. Fortsat nedrivning af ”udtjente” ejendomme

Naturen.
a. At værne om naturen og bruge den af lokale og som trækplaster for tilflyttere.
b. Prioritere naturpleje højt og understøtte lodsejere
c. Sikre de grønne kiler i Nykøbing og udvikle åndehuller

Grøn omstilling.
a. Morsø Kommune skal fortsætte som klimakommune og som nettoeksportør af strøm.
b. Fremme grøn omstilling på kommercielle vilkår.
c. Morsø Kommune som investor i overskudsgivende energiprojekter

Turisme.
a. Fremme tiltag som øger turister gennem resultatkontrakt med Turistkontoret
b. Udnytte at Mors er en ø ved vand omkring – forbedre afgang og badeforhold
c. Badestrand med hvid sand i Klosterbugten
d. Udnyttelse af byggegrund ved lystbådehavnen
e. Benyttelse af Limfjorden med tursejlads fra havn til havn og sælsafari
f. Færdigudvikling af ”museumsmiljø” på Nordmors med bl.a. Molermuseum

Kulturen
a. Kultur er et vigtigt DNA og skal fastholdes
b. By Night med musik, Skaldyrsfestival og Østerspremiere, Kulturugen mm. skal understøttes og løbende tilpasses efter behov

Buskørsel
a. Køreplanen skal løbende justeres i forhold til hvor skoleeleverne bor og går i skole
b. Køreplanen er forpligtiget til at servicere folkeskolen og friskolerne.
c. Bedre køreplaner som tilgodeser de erhvervsfaglige uddannelser i Thisted
d. De gule busser skal fortsat være gratis-busser
e. Et særligt tilbud udvikles til skolerne i forbindelse med ekskursioner og for turister i sommerferien

 Skoler og dagpleje
a. Skolestrukturen med indskoling i folkeskoler (0-6 klasse) og friskoler er ok så længe kvaliteten i undervisningen er i orden.
b. Overbygningsskolen på Dueholm ligger fint i uddannelsesmiljøet
c. Vuggestuer, børnehaver og SFO skal være i tilknytning til indskoling, således at børn fra ½ år til udgang af 6. klasse kan være samme sted. Dette er praktisk for forældrene og vil sikre en vis størrelse af de små uddannelsesinstitutioner ude på øen.
d. Uddannelsesmiljøet på Gymnasiet skal understøttes for at sikre den fortsatte overlevelse

Sporten.
a. Modellen med ”bredden og eliten” er en god model.
b. Vigtigt at holde liv i de små idrætsklubber rundt på øen. Her starter sportsaktiviteten.
c. Udbygning at sports-faciliteter på Dueholmmark skal fortsættes således at elitehold fortsat kan have base på Mors og ikke bliver tvunget til udenøs klubber

Ældreområdet
a. De ældre har fortjent en tryg og anstændig alderdom, hvilket betyder god pleje i eget hjem og i ældreboligen
b. Olde kolde, kollektiv for ældre.

Foto : De Konservative Mors

Forfatter

Related posts

Top