Konservativ : Thisted skal have en veteranpolitik

Af  Niels Klingenberg Vistisen
Kandidat til kommunalvalget for de konservative
Nørre Mølle 31, 7700 Thisted

I dag fejres flagdagen over hele landet, og også i Thisted. For tredje år i træk anerkender kommunen veteranerne, ved en parade gennem byen, taler på Store Torv, og et traktement bagefter. Det kan vi være stolte af i Thy, og det er et flot arrangement. Kommunen og forsvarsbrødrene har også lagt sig i selen for at skaffe gode talere og i det hele taget gøre det til en god dag for veteranerne. Det skylder vi også Danmarks Veteraner, og i Thy har vi faktisk over 200 veteraner boende, og så har vi Beredskabsstyrelsen som en integreret del af byen. Senest har et initiativ fået støtte til et center for veteraner i Vestervig. Jeg kender ikke meget til projektet, men i forhold til all de andre veteranprojekter på landsplan som jeg kender til, så virker dette helt unikt, og som noget vi både skal støtte og være stolte af.

Thisted kommune bør have en egentlig veteranpolitik, som anerkender veteranerne i kommunen, og som giver dem muligheder. Veteranpolitikken skal følges af en udpeget veterankoordinator ved kommunen. Det behøver ikke være en fuldtidsstilling, men derimod en særligt udpeget person som både kender veteranpolitik og mulighederne for veteraner, og som kan være kontaktperson for Forsvarets Veterancenter og andre offentlige myndigheder. Veteraner i Thy skal kunne henvende sig til vedkommende og vide, at her er forståelse for både de særlige oplevelser veteraner har, men også en hjælp til at navigere i det kommunale system, med de muligheder og vilkår en veteran bør have. Det kan f.eks. være i forhold til jobcenteret, hvor der skal være fokus på de særlige kompetencer en veteran har. Det kan være i forhold til det sociale system, hvor der kan være behov for at hjælpe systemet med at forstå de særlige behov en veteran ofte har. Kommunen kan også tiltrække veteraner til kommunen, ved at have attraktive boligmuligheder, både med centeret i Vestervig, men også med Beredskabsstyrelsens center i Thisted, som skal være fuldt omfattet af veteranpolitikken. Derudover skal kommunen være en aktiv del af Nordjysk Veteranforum, hvor kasernen i Aalborg er primus motor. Der er flere tjenestegørende soldater, som til daglig arbejder i Aalborg, Holstebro, Skive eller Karup, som bor i Thy. Disse skal også vide at der er en veteranpolitik for dem, og deres familie.

Efter kommunalvalget vil jeg sætte fokus på at få udarbejdet en egentlig veteranpolitik i kommunen, som rummer ovenstående. Kommunen gør det godt i dag, især med flagdagen, men nu skal vi tage det næste skridt for veteranerne. Dermed skal vi også sikre, at flagdagen fortsat bliver højtideligholdt på samme fantastiske måde som i dag. Har du hejst flaget og er taget ned på torvet for at hylde veteranerne?

Foto : De Konservative

 

Forfatter

Related posts

Top