Konservativ Folketingskandidat vil sikre de mindre gymnasier

Mindre økonomisk trængte gymnasier som Morsø Gymnasium, skal have hjælp.

Det er afgørende for udviklingen i yderområderne, at man har lokale uddannelsestilbud tæt på, mener den konservative folketingskandidat i Thisted Kredsen, Torben Overgaard:

– Hvis der bliver urimeligt langt mellem uddannelsestilbuddene i yderområderne, risikere vi, at vi mister de unge alt for hurtigt. Så vil de trække imod at bo i de byer, hvor uddannelserne findes fremfor at blive og være en vigtig del af det lokale liv, siger han.

Torben Overgaard. Arkivfoto

Han bakker dermed op omkring den bekymring, som såvel det socialdemokratiske folketingsmedlem Simon Kollerup og Venstres Torsten Schack Pedersen, har givet udtryk for:

– Derfor er det også vigtigt, at man får kigget på det såkaldte Taxameter-system, der skævvrides i dets nuværende form, og udfordrer de mindre gymnasier som fx Morsø Gymnasium, alvorligt på økonomien, slår Torben Overgaard fast.

Appel til ministeren
Han appellerer til Undervisningsminister Merete Riisager (LA) om at tage de mindre gymnasiers situation alvorligt:

– Det er klart, at man ikke kan holde en erhvervsuddannelse flydende, hvis elevtallet falder til en uforsvarligt niveau. Omvendt er man også nødt til at adressere det faktum, at befolkningsudviklingen gør, at dele af landet står med nogle udfordringer, der er fælles og som ikke kan løses uden, at men laver nogle ordninger og en lovgivning, der tager sit udspring i den virkelighed, vi er i, siger Torben Overgaard.

Regeringen har varslet, at man snart kommer med en såkaldt Sammenhængsreform, der skal se på strukturen på hele ungdomsområdet i løbet af de kommende uger. Her forventes det, at man kommer med et bud på, hvordan man vil løse problemerne for de mindre gymnasier i landets yderområder.

Forfatter

Related posts

Top