Konsekvensen af tørken for dansk landbrug

Tidligere på ugen besøgte det lokalvalgte Folketingsmedlem Torsten Schack Pedersen (V) et landbrug i Skovsted hos mælkeproducent og bestyrelsesmedlem i LandboThy Morten Boesen Bonnerup og hustru Lotte.

Under besøget drøftede Torsten Schack Pedersen konsekvensen af tørken for dansk landbrug med Morten Bonnerup, Leif Gravesen (formand LandboThy), Flemming Nielsen (næstformand LandboThy) og Henrik H. Galsgaard (adm. direktør LandboThy).

Mens Morten Bonnerup viste rundt på arealerne og i staldene kunne formand Leif Gravesen berette, at tørken også har ramt landmænd i Nordvestjylland.

Fv. Næstformand Flemming Nielsen, MF Torsten Schack Pedersen, formand Leif Gravesen, mælkeproducent og bestyrelsesmedlem Morten Bonnerup, adm. direktør Henrik H. Galsgaard

– Tørken har store konsekvenser for dansk landbrug, og har også ramt os her i vores område. Selvom vi nok er sluppet bedre igennem end resten af landet, da vi trods alt har fået noget regn gennem vækstsæsonen. Alligevel oplever vi et udbyttefald på et sted mellem 10-40 % – især grovfoder til mælkeproduktion er hårdt ramt, siger han.

Drop datotyranni og regler
Derfor opfordrede han og de øvrige mødedeltagere politikeren til at forsøge en gang for alle at gøre op med datotyranniet og regler, der ikke fungerer i praksis samt til at se på, hvad man gør i andre EU-lande, som fx Sverige og Tyskland, som allerede nu arbejder på løsninger for deres landbrug.

Torsten Schack blev desuden præsenteret for helt konkrete eksempler fra lokale landbrugsbedrifter på de konsekvenser, som tørken har i form af yderligere behov af likviditet og på reelle tab.

– Det er afgørende for områdets landmænd og et vigtigt signal til pengeinstitutterne, at politikkerne bakker op om landbrugserhvervet med tiltag, som kan løfte bundlinje og likviditet, så vi hjælper erhvervet og den store fødevareklynge igennem frem til næste høst, udtaler Henrik H. Galsgaard.

Det var især tre konkrete områder, hvor mødedeltagerne opfordrede til regeringens hjælp:

* Likviditet fx via fremrykning af hektartilskud, udskydelse af jordskatter, udskydelse af momsbetalinger osv. Udskydelser ændrer ikke på hverken udgifterne for landmanden eller indtægterne for ”fælleskassen”, men det sikrer likviditet på den korte bane for landmanden.

* Sparede omkostninger fx ved lempelse af regler og mindre fokus på dato-tyranni herunder især fjernelse af krav om etablering af efterafgrøder i dette efterår.

* Generel forbedring af konkurrencevilkår.

Lydhør politiker
Torsten Schack Pedersen var lydhør overfor både udfordringerne og tiltagene og vil sammen med partierne i folketinget vurdere på værktøjer og se konstruktivt på, hvad der er muligt i forhold til lovgivningen og EU-regler.

– Der er behov for, at situationen tages dybt alvorligt. Der er meldt nogle initiativer ud for at afhjælpe tørken. Men der er brug for mere. Jeg fik gode forslag med til det videre arbejde. For situationen er ganske alvorlig! Handling er påkrævet”, siger politikeren.

Dagens konstruktive drøftelser blev afsluttet med høstarbejde, da Torsten Schack Pedersen var med en tur i mejetærskeren hos Leif Gravesen.

Forfatter

Related posts

Top