Kompetencecenter nomineret til Årets Læseinitiativpris

Kompetencecenter for læsning i Thisted Kommune nomineret til Årets Læseinitiativpris 2018

Landsforeningen af Læsepædagoger har nomineret Thisted kommunes indsats for ordblinde elever, som et af fem projekter, der er indstillet til Årets Læseinitiativpris 2018. Kåringen finder sted på Munkebjergkonferencen i Vejle d. 16. november 2018, hvor landets fagfolk inden for læsning hvert år mødes.

Thisted Kommune har et anderledes tilbud end mange andre kommuner, idet samtlige ordblinde elever i folkeskolens almentilbud bliver optaget på Kompetencecenter for læsning, hvilket i år er ca. 250 elever. Dette har Landsforeningen for Læsepædagoger, som formidler viden om læsning, skrivning, sproglig udvikling og specialpædagogik, opdaget, og med nomineringen kan andre kommuner inspireres af Thisted Kommunes indsats.

Uddelt siden 1997
Prisen, som uddeles i samarbejde med Gyldendal Uddannelse, er uddelt siden 1997 med det formål at skabe øget fokus på de gode historier og spændende aktiviteter, som bidrager til udvikling af de skriftsproglige færdigheder for børn, unge og voksne. Du kan læse mere om baggrunden og formålet med prisen HER.

Fælles læsepolitik
Ordblindetilbuddet i Thisted Kommune er gjort muligt som følge af kommunes fælles langsigtede visioner: Fælles it-strategi, fælles læsepolitik og fælles Kompetencecenter for læsning.

  • Den fælles it-strategi medfører, at alle elever sidder med samme device fra 0.-9. klasse, hvor den ordblinde elev let kan anvende sine elektroniske hjælpeprogrammer uden at skille sig ud.
  • En fælles læsepolitik med ens testprocedurer og ensartet indsats på skolerne gør, at stort set alle ordblinde elever opdages og kan tilbydes hjælp.
  • Det fælles Kompetencecenter for læsning består af tre fuldtidskonsulenter, der organiserer den kommunale indsats for de ordblinde elever samt underviser, vejleder og rådgiver både elever, lærere, læsevejledere, forældre og skoleledere.

Alle folkeskoler har uddannede læsevejledere, der kvalificerer og fortsætter indsatsen for den ordblinde elev i hverdagen sammen med lærerne. Det fælles Kompetencecenter for læsning underviser og følger hver ordblind elev, samt giver kurser og sparring til lærere og læsevejledere.

Derudover informerer og rådgiver centeret forældre til ordblinde børn. Denne fælles koordinerede og systematiske indsats er medvirkende til at løfte kvaliteten af undervisningen for de ordblinde elever i kommunens folkeskoler i flok, hvilket er helt særligt i forhold til mange andre kommuner, og deraf nomineringen til prisen.

Antallet af ordblinde elever fra 4. – 8. klasse, som har været optaget på kursus i Kompetencecenter for læsning, de sidste 8 år


Kompetencecenter for læsning har base på Koldby Skole og har tre fuldtidskonsulenter ansat, der kører rundt på alle folkeskolerne i kommunen.

Forfatter
Top