Kommunen skyder planer om dragracingbane til hjørne

Dragracing Club Denmark (DCD)m der ønsker at få etableret en permanent bane i Thisted Lufthavn, må væbne sig med tålmodighed lidt endnu.

Thisted Kommunes Klima-, Miljø- og Teknikudvalg har nemlig på et møde valgt at udsætte beslutningen indtil man kender lidt mere til brugen af lufthavnen i fremtiden, herunder flyvning med gps.

Udvalget følger dermed delvist forvaltningens indstilling om, at såfremt der er politisk opbakning til projektet, bør der foretages støjberegning af ansøger således, at omfanget af støj og påvirkningen heraf er kortlagt, og at det herefter foreligges til endelig politisk beslutning.

Alternative placeringer
Kommunen vil nu kontakte DCD og foreslå alternative placeringer af banen.

DCD anvender allerede Thisted Lufthavns landingsbane til løb og har i 2018 gennemført 4 løb her. Lufthavnens landingsbane har dog ikke den optimale asfalt til dragracing. Klubben ønsker derfor at etablere sin egen bane, dels for at kunne opfylde krav til banens opbygning men også for at have sin egen bane i Danmark.

DCD har et overordnet budget for projektet på 10,4 mio. kr., som betales af klubben selv. Klubben skal søge fondsmidler for at kunne realisere projektet.

Drag Racing Club Denmark DCD – ønsker at etablere en permanent dragracing bane parallelt med
landingsbanen i Thisted Lufthavn.

Foto: Dragracing Club Denmark

Forfatter

Related posts

Top