Kommunen forklarer: Derfor svømmede Tingstrup Sø over

Både Nordjyllands Beredskab og Beredskabsstyrelsen måtte lillejuleaften og de efterfølgende dage finde både  sandsække og flere af beredskabets mobile vanddæmninger frem for at forhindre Tingstrup Sø i for alvor at svømme over.

På Facebook giver Thisted Kommune nu sin forklaring på hvordan den stigende mængde vand i søen var ved at komme ud af kontrol:

– For det første er området fortsat et vådområde, og projektet med at etablere et mindre søområde mod vest (”Tingstrup Sø”) har hele tiden haft det for øje. Først og fremmest skal området tjene som vandreservoir ved store mængder nedbør, præcis som det også gjorde.

– For det andet var området i forvejen så mættet af nedbør, at vandet hobede sig op og ikke kunne sive ned eller ledes væk derfra – heller ikke gennem Thisted Å, hvor vandet ellers normalt løber ned gennem byen og ud i Limfjorden. Det skyldes, at vi har haft et helt utroligt vådt efterår. Og vandmængden var så stor at den ville give oversvømmelser i midtbyen når det blev ledt den vej, skriver kommunen.

Dige forhøjes
– Vi har allerede lært af hændelsen og ved nu, at diget ud mod Over Engen skal have lidt mere højde som sikkerhed. Desuden skal vi se på spjældet, som leder vandet under vejen og ud gennem åen – dette spjæld skal forstærkes for at kunne modstå de store vandmængder.

Tingstrup Sø er anlagt som en del af et klimasikrings-projekt, der skal kunne optage store mængder regnvand, men det meget våde efterår betød altså at søen i juledagene blev fyldt til randen.

Projekt Tingstrup Sø, hvor næste fase er at lave stierne og de rekreative tiltag rundt om søen, er fortsat planlagt til at starte til sommeren 2020.

Foto: Thisted Kommune

Forfatter

Related posts

Top