Kommunaldirektør kommenterer på buddgetoverskridelse

En foreløbig budgetopfølgning viser, at Morsø Kommune har kurs mod et merforbrug på næsten 22,4 millioner kroner.

Men beløbet skal ses ud af et budget på omkring 1,5 milliarder kroner. Merforbruget svarer med andre ord til omkring 1,5%. Ikke desto mindre er der nu blevet igangsat en intern proces, der gerne skulle imødegå forventningerne til budgettet.

– En del af merforbruget skyldes landsdækkende tendenser og demografiske forskelle – men vi skal alligevel være på forkant og sikre vores kommunes økonomi og forbrug på bedste måde, udtaler kommunaldirektør Rikke Würtz i en pressemeddelelse.

Rettidig omhu
Merforbrugets størrelse betyder, at der nu skal udarbejdes et såkaldt imødegåelseskatalog, som politisk kan behandles i juni.

Borgmester Hans Ejner Bertelsen. Foto: Morsø Kommune

– Det er godt, at vi udviser rettidig omhu, og at vi øger vores opmærksomhed på forbruget. Derfor ser vi på, hvordan vi kan imødegå det forventet merforbrug, så vi også fremadrettet kan sikre en stabil drift og god udvikling, lyder det fra borgmester Hans Ejner Bertelsen.

Kilde: Morsø Kommune

Baggrunden for budgetoverskridelsen skal primært ses i lyset øget forbrug på socialområdet, hvor den demografiske udvikling kræver mere pleje, samt et øget forbrug på det specialiserede socialområde for voksne.

Indenfor beskæftigelsesområdet ser man ind i et forventet merforbrug til løntilskud til fleksjobbere samt førtidspension, herunder seniorpension. Hos Teknik og Miljø er det hovedsagelig en efterbetaling til Feggesundfærgen som følge af ekstraordinære værftsudgifter i 2019, samt en manglende bevilling til pavillonerne på MC Holm skolen og ombygningen af Fyrvejen.

LÆS OGSÅ:

Morsø Kommune har kurs mod underskud på 22,4 mio. kr.

 

Forfatter

Related posts

Top