Kommunaldirektør: – Ideen er ikke at overvåge

Landets 98 kommuner kommer fremover til at spille en større rolle i forhold til smitteopsporing.

Som beskrevet tidligere er regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) blevet enige om en aftale, der blandt andet giver kommunerne mulighed for at få oplysninger om, hvem der er smittet med corona i området.

Aftalen er endnu så ny, at Rikke Würtz – der kommunaldirektør på Mors – endnu ikke præcist kan sige, hvad aftalen reelt kommer til at betyde:

– De nærmere rammer for indsatsen aftales konkret mellem den enkelte kommune og Styrelsen for Patientsikkerhed, og inden det er på plads, ved jeg ikke mere end de informationer, vi har fået, og som du også har. Men aftalen er baseret på vigtigheden af at få brudt smittekæder, fortæller hun.

I følge Sundheds- og Ældremininisteriet skal kommunerne blandt andet i højere grad give borgere information om, hvor de eksempelvis kan isolere sig, hvis de er smittet med corona og ikke kan være i hjemmet. Desuden kan kommunerne – alt efter de lokale behov – hjælpe med indkøb eller andet.

Kommunaldirektør i Morsø Kommune, Rikke Würtz. Pressefoto

– Indtil videre har selve smittekædearbejdet jo ikke været en del af vores (kommunens, red.) opgaveportefølge, derfor har vi ikke haft behov for den helt præcise viden for alle ramte, men vi har jo fået nogle indmeldinger fx – fra dem, der har haft behov for at få isolationsbolig stillet til rådighed, svarer Rikke Würtz til spørgsmålet om hvorvidt, der tidligere været et behov for at kunne følge med i hvem og ikke kun hvor mange, der er smittet.

Ekstraordinær situation
Kommunaldirektøren fortæller samtidig, at man i Morsø Kommune er klar og ikke mindst rustet til at løfte den opgave, som man er blevet stillet af regeringen. Nu venter blot en en dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed om opgavens form og omfang.

Ifølge sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) er aftalen med kommunerne vigtig. Normalt er man ikke meget for at dele borgernes sundhedsoplysninger, men det er nødvendigt nu, mener han.

Også i Thisted er man klar til opgaven. Det fortæller Tue von Påhlman, der er direktør for Social- og Sundhedsforvaltningen:

– Thisted Kommune vil selvfølgelig bidrage til at bryde smittekæderne, med tiltag som giver mening lokalt. Indledningsvist skal vi have læst ind i de nye muligheder og dernæst have drøftet det med Styrelsen for Patientsikkerhed, som vi jo i forvejen har en meget tæt dialog med.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

–  Vi er i en ekstraordinær situation, og det er vigtigt, at kommunerne har de bedst mulige redskaber til at medvirke til epidemikontrollen – især i denne kritiske fase, udtaler han.

Omsorg frem for overvågning
Nogle vil måske mene, at udvekslingen af denne type private oplysninger på tværs af myndigheder og kommuner blot er endnu et skridt i retningen af et total-overvåget samfund. Men den påstand skyder Rikke Würtz til hjørne:

– Ideen er ikke at overvåge, men at bryde smittekæder. Vi kommer ikke til at agere kontrolfunktion – det handler om et venligt hjælpende opkald, at vi drager omsorg. Altså både en hjælp til de, der er blevet smittet, så de ikke smitter videre. Og også mulighed for direkte at spørge til, om den enkelte ramte har behov for hjælp fra os i sin sygdoms-/isolationsperiode.

– Derforuden ser jeg også en fordel i, at det er os fra kommunen, der hjælper – vi kender jo de lokale forhold og ved lidt mere om hvem, der har særlig brug for vores hjælp med de problemer, der kan opstå i forbindelse med et Covid-sygdomsforløb.

I forhold til indsamling af data om borgerne siger Tue von Påhlman at man alene anvender data, når det bidrager til opgaveløsningen:

– Og det sker efter gældende lovgivning. Det er os magtpåliggende ikke at indhente eller gemme data, der ikke er nødvendigt. De eneste sammenhænge, hvor vi i dag bruger data, er ift. det generelle smittetryk og dermed til at vurdere, hvilke generelle tiltag vi som kommune bør tage. Derudover er det væsentlig for os at følge eventuel smitteudbrud på vores institutioner  samt eventuel smitte hos de borgere, som vi kommer til i deres hjem, så vi sikre rette arbejdsgange og brug af værnemidler.

LÆS OGSÅ:

Snart ved kommunerne hvem der er smittet

Foto: Lene Pedersen/Region Nordjylland

 

Forfatter

Related posts

Top